Adobe Firefly, zaprezentowane przez Adobe w marcu 2023 roku, stanowi znaczący postęp w dziedzinie kreatywnej, generatywnej sztucznej inteligencji. Ten zestaw modeli AI, skoncentrowany głównie na zastosowaniach komercyjnych, ma na celu umożliwienie użytkownikom na różnych poziomach doświadczenia generowania wysokiej jakości obrazów i efektów.

  Integracja Firefly bezpośrednio w ekosystem produktów Adobe to z kolei istotny krok w rozszerzaniu kreatywnych możliwości bazy użytkowników.

  Adobe Firefly Image 2

  W październiku br. firma udostępniła Adobe Firefly Image 2, model znacząco ulepszony w porównaniu do poprzedniej wersji. Jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem aplikacji webowej Firefly. Prezentuje ulepszenia w architekturze i metadanych, algorytmach szkolenia oraz możliwościach generowania obrazów.

  Takie udoskonalenia mają na celu dostarczenie wyższej jakości wyników, ułatwiając tym samym szybsze i bardziej efektywne realizowanie wizji twórczych.

  Nowy model jest także częścią ciągłych wysiłków Adobe, mających na celu rozwijanie kontroli twórców nad jakością obrazów. To kolejna faza generatywnej AI dla obrazowania, ze zwiększoną pojemnością modelu i ulepszonym generowaniem obrazów.

  Oprócz modelu Image 2, wersja ta wprowadziła również model Adobe Firefly Vector, pionierski model AI specjalnie zaprojektowany do grafiki wektorowej. Ten model otwiera nowe ścieżki dla ekspresji twórczej i możliwości projektowania, dalej rozszerzając zakres oferty generatywnej AI Adobe.

  Inicjatywa Firefly Adobe to jednak nie tylko poszczególne modele AI. To także tworzenie ekosystemu, który przynosi korzyści przedsiębiorstwom i marketerom. Wprowadzenie GenStudio, pakietu towarzyszącego Firefly, ma na celu poprawę zarządzania łańcuchem dostaw treści, co podkreśla zaangażowanie Adobe w zwiększanie produktywności i kreatywności w różnych sektorach zawodowych.

  Adobe Firefly. Kluczowe funkcje i technologia

  Adobe Firefly oferuje kilka ważnych funkcji i technologii:

  • Model Firefly Image 2. Ulepszony model generowania obrazów, dostępny tylko w aplikacji internetowej Firefly. Generuje treści o wyższej jakości dzięki lepszej architekturze modelu, ulepszonym metadanym, poprawionym algorytmom szkoleniowym oraz lepszym możliwościom generowania obrazów. Te usprawnienia umożliwiają szybszą i łatwiejszą realizację wizji twórczej.
  • Integracja z Adobe Creative Cloud i Adobe Express. Firefly zostało zintegrowane z flagowymi aplikacjami Adobe Creative Cloud, takimi jak Illustrator, Photoshop i Adobe Stock, dodając nowe funkcje oparte na Firefly. Ta integracja rozszerza możliwości Firefly, czyniąc je dostępnymi w bardziej znanych środowiskach dla twórców.
  • Trzy nowe podstawowe modele Firefly. W ramach najnowszej wersji Adobe Creative Cloud, Firefly wprowadziło trzy nowe modele generatywnej AI, dedykowane obrazom, grafice wektorowej i projektowaniu. Zwiększają one zakres i wszechstronność narzędzi Firefly. Umożliwiają tworzenie bardziej złożonych i różnorodnych treści cyfrowych.
  • Generowanie treści na podstawie opisów tekstowych. Firefly pozwala na generowanie treści obrazowych na podstawie słów lub opisowych wskazówek tekstowych. Działa trochę jak popularny ChatGPT. Otwiera to nowe możliwości dla twórców treści, umożliwiając tworzenie obrazów, które wcześniej były trudne do wyobrażenia lub wymagały znacznych umiejętności graficznych.
  • Generative Recolor i 3D to Image. Firefly oferuje również narzędzia takie jak Generative Recolor, umożliwiające generowanie wariantów kolorystycznych dla grafik wektorowych, oraz 3D to Image, które pozwala na generowanie obrazów z interaktywnego pozycjonowania elementów 3D.

  Obecnie Adobe Firefly to już potężne narzędzie AI dla każdego twórcy cyfrowego. Oferuje zaawansowane funkcje generatywnej AI, zintegrowane rozwiązania z istniejącymi narzędziami Adobe oraz nowatorskie sposoby na tworzenie i manipulowanie treściami cyfrowymi. Zdecydowanie warto korzystać.

  Zobacz wideo jak korzystać z Firefly (j. angielski)

  REKLAMA
  REKLAMA

  Dodajmy, że Photoshop jest dostępny w ramach indywidualnego planu abonamentowego, który obejmuje 500 kredytów generatywnych miesięcznie. Firefly jest dostępny za darmo z 25 kredytami generatywnymi miesięcznie, a także w ramach płatnego planu premium, który obejmuje 100 miesięcznych kredytów generatywnych, Adobe Fonts i brak znaków wodnych na generowanych obrazach.

  Przykładowe prace z Firefly

  Dla tych, którzy są zainteresowani przykładami prac stworzonych za pomocą Adobe Firefly, wskazujemy różne źródła w sieci, które prezentują zastosowania i możliwości tego narzędzia. Jednym z przykładowych źródeł, które szczegółowo przedstawia, jak tworzyć sztukę AI z użyciem Adobe Firefly, wraz z przykładami i poradami, jest strona Elegant Themes. Dostarcza ona szczegółowych informacji oraz wskazówek dotyczących tworzenia grafik AI, wykorzystując Adobe Firefly w 2023 roku.

  Mówimy, co chcemy otrzymać i Firefly przygotowuje materiał graficzny (funkcja text to image):

  text to image w Adobe Firefly

  Materiał źródłowy to zdjęcia samochodów:

  Adobe Firefly w praktyce

  Serwis Elegant Themes poprosił następnie o wygenerowanie obrazu w stylu science fiction, z ciepłymi barwami i w artystycznym stylu. Oto rezultat:

  Adobe Firefly w praktyce

  Adobe Firefly odmienia prace graficzne

  Adobe Firefly stanowi przełomowe narzędzie w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, oferując użytkownikom niezwykle zaawansowane możliwości w zakresie tworzenia treści cyfrowych. Z integracją w ekosystemie Adobe, w tym aplikacjach Creative Cloud i Adobe Express, Firefly otwiera nowe możliwości dla twórców na różnych poziomach umiejętności. Umożliwia tworzenie wysokiej jakości, bezpiecznych dla użytku komercyjnego treści.

  Zastosowania Firefly są wszechstronne, od marketingu i reklamy po szerokie spektrum przedsiębiorstw. Sprawia to, że jest to narzędzie niezbędne w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie cyfrowej kreatywności.

  Firefly wyróżnia się swoją zdolnością do generowania treści na podstawie prostych poleceń tekstowych, co przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności w tworzeniu treści. Integracja z popularnymi narzędziami Adobe, jak Photoshop czy Illustrator, dodatkowo podnosi jego wartość, umożliwiając płynne połączenie generatywnej AI z tradycyjnymi metodami projektowania.