Przeglądasz: Etyka i prawo

Rozważania na temat etycznych aspektów AI, takich jak prywatność danych, odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez algorytmy, czy zagrożenia związane z AI.