Demo

  Sam Altman jako jeden ze współzałożycieli OpenAI odegrał kluczową rolę w rozwoju tej organizacji. Kierował strategicznymi decyzjami firmy, przewodząc jej transformacji i rozwojowi. Jego wizja i przywództwo miały znaczący wpływ na kierunek, w którym OpenAI podążało w zakresie badań i rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

  Sam Altman – twarz OpenAI i ChatGPT

  Pod jego kierownictwem, OpenAI osiągnęło kilka znaczących postępów w dziedzinie AI, w tym rozwój modeli Generative Pre-trained Transformer (GPT), które były przełomem w przetwarzaniu języka naturalnego. Altman przyczynił się także do rozwoju etycznych i bezpiecznych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji, podkreślając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do AI i jej potencjalnego wpływu na społeczeństwo.

  Jako prezes OpenAI, Altman miał również znaczący wpływ na kierunek biznesowy firmy, w tym na jej przejście z organizacji non-profit na model „capped-profit”. To podejście miało na celu zapewnienie, że firma może przyciągać inwestycje i rozwijać się komercyjnie, jednocześnie ograniczając maksymalną stopę zwrotu dla inwestorów, aby zachować misję firmy skoncentrowaną na dobru publicznym.

  Wizja Sama Altmana dotycząca przyszłości sztucznej inteligencji jest głęboko zakorzeniona w zaangażowaniu na rzecz bezpiecznego i korzystnego dla ludzkości rozwoju ogólnej sztucznej inteligencji (AGI). Jako CEO OpenAI, Altman skupia się na tworzeniu zaawansowanych systemów AI oraz prowadzeniu badań, które zapewniają bezpieczeństwo i etyczne wykorzystanie AGI.

  Podstawowym elementem spojrzenia Altmana na przyszłość AI jest nacisk na etykę i bezpieczeństwo w rozwoju AI. OpenAI zobowiązało się do prowadzenia badań, które czynią AGI bezpiecznym i promują szerokie przyjęcie badań nad bezpieczeństwem w całej społeczności AI.

  Dalsza część pod materiałem wideo:

  CEO giganta AI

  OpenAI to prywatna firma zajmująca się badaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Założona została w grudniu 2015 roku przez grupę przedsiębiorców i naukowców, w tym Elona Muska i Sama Altmana. Firma ta koncentruje się na rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, która może przynosić korzyści ludzkości jako całości, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyka związane z AI.

  Głównym celem OpenAI jest prowadzenie badań w zakresie sztucznej inteligencji na najwyższym poziomie, a jednocześnie zapewnienie, aby korzyści płynące z AI były dostępne dla wszystkich. Firma ta angażuje się w otwartą współpracę z innymi instytucjami badawczymi i organizacjami.

  Firma jest znana z kilku znaczących osiągnięć w dziedzinie AI, w tym z rozwoju zaawansowanych systemów uczenia maszynowego, takich jak GPT (Generative Pre-trained Transformer) – seria modeli do przetwarzania języka naturalnego, która umożliwia tworzenie realistycznych tekstów, tłumaczeń, odpowiedzi na pytania i innych zadań związanych z językiem naturalnym.

  OpenAI początkowo działała jako organizacja non-profit, jednak w 2019 roku przekształciła się w tzw. „capped-profit” – model biznesowy, który pozwala na generowanie zysków, ale ogranicza maksymalną stopę zwrotu dla inwestorów. To podejście ma na celu zachowanie równowagi między komercyjnymi a etycznymi aspektami działalności firmy.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Sam Altman w centrum zamieszania

  Altman został zwolniony z funkcji CEO w OpenAI z powodów, które nie zostały w pełni wyjaśnione. Po kilku dniach, w wyniku zmian w zarządzie firmy i wsparcia ze strony inwestorów, w tym Microsoftu, Altman powrócił na stanowisko CEO. Nowy zarząd OpenAI składa się z wpływowych postaci ze świata biznesu i technologii, co oznacza odejście od pierwotnych korzeni non-profit organizacji. W skład zarządu weszli m.in. były sekretarz skarbu Larry Summers, CEO Quory Adam D’Angelo, oraz były współ-CEO Salesforce Bret Taylor.

  Microsoft, który zainwestował około 13 miliardów dolarów w OpenAI, odegrał kluczową rolę w powrocie Altmana. CEO Microsoftu, Satya Nadella, wyraził poparcie dla zmian w zarządzie firmy i zatrudnił Altmana, aby prowadzić nowy dział badań nad AI w Microsoft.

  Zwolnienie Altmana nastąpiło po tym, gdy zarząd OpenAI uznał, że nie był on wystarczająco szczery w komunikacji, co utrudniało zarządowi wykonywanie jego obowiązków. Wkrótce po jego zwolnieniu, prezydent firmy i sojusznik Altmana, Greg Brockman, również zrezygnował, podobnie jak trzech starszych badaczy.

  Ponad 500 pracowników giganta sztucznej inteligencji wysłało list otwarty do zarządu, grożąc odejściem, jeśli Altman nie zostanie przywrócony na stanowisko. Wśród sygnatariuszy byli wielu kluczowi pracownicy, w tym główny naukowiec Ilya Sutskever. Położenie Altmana wywołało szok w świecie technologii, biorąc pod uwagę jego osiągnięcia w OpenAI, w tym rozwój ChatGPT, który zyskał ogromną popularność i wpłynął na branżę AI.

  Ostatecznie Sam Altman został przywrócony na stanowisko CEO w OpenAI, co stanowi niespodziewany zwrot w sprawie zarządzania firmą. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na silną presję ze strony inwestorów. Wcześniejsze odwołanie Altmana z funkcji prezesa mogło spowodować falę rezygnacji pracowników w firmie. Ta zmiana w kierownictwie OpenAI podkreśla znaczenie Altmana dla firmy i jej przyszłości.

  Czytaj dalej: