Demo

  Midjourney AI jest zaawansowaną usługą generatywną opartą na sztucznej inteligencji, stworzoną i hostowaną przez niezależne laboratorium badawcze Midjourney Inc. z siedzibą w San Francisco.

  Program ten generuje obrazy na podstawie poleceń w języku naturalnym, które nazywamy promptami. Działa podobnie do innych narzędzi takich jak DALL-E od OpenAI czy Leonardo Ai. Midjourney jest dostępny poprzez Discord, co oznacza, że użytkownicy mogą eksplorować i eksperymentować z platformą, odkrywając jej pełny potencjał​​​​.

  Fot. shayu, Midjourney

  Midjourney AI

  Midjourney wykorzystuje technologie głębokiego uczenia się i sieci neuronowe do przetwarzania i interpretacji promptów. Te zaawansowane modele uczenia maszynowego trenowane są na obszernych zbiorach danych, które zawierają informacje o ludzkich emocjach, mowie i wskazówkach wizualnych, co umożliwia AI zrozumienie i interpretację ludzkich subtelności​​.

  Chatbot Midjourney zyskał uznanie w różnych branżach, w tym wśród artystów chętnych do szybkiego prototypowania koncepcji artystycznych, w przemyśle reklamowym do tworzenia oryginalnych treści i pomysłów, a także wśród architektów do generowania tablic koncepcyjnych na wczesnych etapach projektów​​. Dużą zaletą narzędzia jest jego elastyczność, jeśli twórca chce pracować na zaproponowanej przez AI grafice. Dobranymi promptami można dojść do oczekiwanych poprawek i efektów.

  Program ten był również wykorzystywany w kontrowersyjnych przypadkach, takich jak wygrana w konkursie sztuki cyfrowej, tworzenie okładek dla znanych magazynów czy generowanie ilustracji do książek dla dzieci. Wysoki realizm generowanych przez AI obrazów przyczynił się do viralowej popularności niektórych zdjęć, ale również podniósł kwestie dotyczące uprzedzeń i możliwości generowania treści rasistowskich czy spiskowych​​.

  Fot. sunfield, Midjourney

  Jak działa chatbot generujący obrazy?

  Dostęp do Midjourney jest możliwy wyłącznie poprzez bota na Discordzie, zarówno poprzez oficjalny serwer Discord Midjourney, bezpośrednie wiadomości do bota, jak i poprzez „zaproszenie” bota na serwery stron trzecich. Po utworzeniu konta na Discordzie, należy przejść do kanału Discord Midjourney poprzez opcję Join the Beta ma stronie głównej Midjourney. Po chwili otrzymuje się zaproszenie, które należy zaakceptować.

  Zalecamy się zapoznanie z krótką instrukcją dostępną po zalogowaniu do Discord. Aby wygenerować obrazy, użytkownicy używają komendy /imagine i wpisują prompt; bot następnie zwraca zestaw czterech obrazów, które użytkownicy mają możliwość zapisać. Polecenia podaje się w oknie czatu na serwerze Discord Midjourney, gdzie zainteresowani mogą również dzielić się i krytykować iteracje swoich prac, współpracując i wyciskając AI do jego granic​​.

  Fot. Midjourney, Discord

  REKLAMA
  REKLAMA

  Fot. Midjourney, Discord

  Przed majem 2023 roku, Midjourney implementował system moderacji oparty na zakazanych słowach, aby zapobiegać tworzeniu kontrowersyjnych treści. Od aktualizacji do wersji 5, przeszedł na system moderacji treści oparty na AI, który pozwala na bardziej zniuansowaną interpretację promptów użytkowników, umożliwiając użycie wcześniej zakazanych słów w zależności od kontekstu​​.

  Midjourney nie jest darmową usługą – wymagana jest subskrypcja, aby generować obrazy, z planami rocznymi od 8 do 96 dolarów miesięcznie. W określonym zakresie można korzystać z Midjourney za darmo, ale limit wynosi 25 generacji obrazów. Po przekroczeniu tego pakietu, należy zakupić jeden z planów abonamentowych.

  Czytaj dalej: