Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) pojawia się jako rewolucyjna siła, przyspieszająca rozwój organizacji w nowej erze innowacji i wzrostu.

  GenAI jest siłą napędową innowacji, reprezentującą ogromną i natychmiastową szansę dla wielu firm. Ostatnie badanie decydentów IT (ITDM) we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA, przeprowadzone przez Dell Technologies, podkreśla ogólne entuzjazm dla GenAI.

  Firmy chcą inwestować

  Większość respondentów (78% ogółem, 75% w Wielkiej Brytanii) wyraziła podekscytowanie potencjałem transformacyjnym GenAI dla ich organizacji. Co więcej, 71% przewiduje zwiększone wydatki na IT w nadchodzącym roku, aby napędzać inicjatywy AI.

  Wyniki z badania Dell GenAI Pulse Survey tworzą wyraźny obraz dynamicznego krajobrazu, gdzie GenAI jest gotowa przekształcić przyszłość firm. Przedsiębiorstwa rozpoznają jego ogromny potencjał do napędzania innowacji, zwiększania efektywności i otwierania nowych dróg wzrostu.
  W miarę jak GenAI będzie się rozwijać, jej wpływ ma przenikać każdy aspekt operacji biznesowych, popychając przedsiębiorstwa w stronę przyszłości pełnej możliwości.

  Pełen optymizmu stosunek do GenAI

  GenAI ma rewolucjonizować światową gospodarkę, z przewidywanym rocznym wpływem w wysokości od 2,6 do 4,4 biliona dolarów.

  Większość organizacji w Wielkiej Brytanii, które posunęły się poza etap pilotażowy wdrażania GenAI, jest optymistycznie nastawiona do jej potencjału. Wśród tej grupy badanie wykazało, że 81% respondentów wyraziło zaufanie do zdolności GenAI do generowania znaczących wyników, podczas gdy 80% zgłosiło przyjęcie scentralizowanych struktur podejmowania decyzji lub centrów doskonałości do skutecznego zarządzania inicjatywami GenAI.

  Prawie połowa (49%) respondentów z Wielkiej Brytanii zgłosiła też, że ich organizacje wahają się przed przyjęciem technologii, co stanowi znacznie wyższy odsetek niż we Francji (22%). Ta niechęć wynika z obaw dotyczących morale pracowników (49%), bezpieczeństwa (43%), złożoności technicznej (39%) i kosztów wdrażania (35%).

  Steve Young, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający Dell Technologies w Wielkiej Brytanii, mówi: „Na niedawnym szczycie w Bletchley Park ministrowie rządu i akademicy wykazali wspólny konsensus co do szans i ryzyka związanego z AI. Wyniki te sugerują podobne nastawienie w firmach w całej Wielkiej Brytanii: ekscytację potencjałem transformacyjnym AI, równoważoną przez wahanie dotyczące morale pracowników, bezpieczeństwa, technologii i kosztów.

  Przyszłość biznesu przez wdrożenie AI

  W miarę jak GenAI będzie się rozwijać, jej wpływ ma przekształcić branże i globalną gospodarkę. Firmy, które przyjmą AI, będą dobrze przygotowane do wykorzystania jej mocy do napędzania innowacji, zwiększania efektywności i otwierania nowych dróg wzrostu.

  Aż 44% respondentów powiedziało, że ich firmy są obecnie na wczesnym do średnim etapie swojej podróży GenAI.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Czytaj też: