Firma Palantir Technologies Inc. podpisał umowę partnerską z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy, która będzie podstawą do zabezpieczenia zaminowanych terenów kraju. Ten niebezpieczny proces będzie wspierany przez oprogramowanie z funkcjami sztucznej inteligencji.

  Porozumienie wspomoże Rząd Ukrainy w realizacji wyznaczonego celu, jakim jest przywrócenie do użytku 80% potencjalnie niebezpiecznych terenów w ciągu dziesięciu lat. Aktualnie kraj ten jest często wymieniany jako najbardziej zaminowany na świecie.

  Co wiemy o umowie Palantir – Ukraina?

  Według informacji prasowej udostępnionej przez amerykański software house, umowa zawiera konkretne postanowienia dotyczące współpracy w poniższych obszarach.

  • Cyfryzacja operacji humanitarnego rozminowywania oraz automatyzacja procesów, jak określono w Krajowej Strategii Działań Antyminowych na okres do roku 2033.
  • Wzmocnienie zdolności cyfrowych do koordynowania oczyszczania gruntów i oceny, priorytetyzacji regionów oraz zarządzania ryzykiem w działaniach antyminowych.
  • Umożliwienie wsparcia, wykorzystując Platformę Sztucznej Inteligencji Palantir (AIP), dla podejmowania decyzji w działaniach antyminowych.


  Rozwiązanie stworzone przez Palantir i Ministerstwo Gospodarki Ukrainy podczas fazy pilotażowej w ubiegłym roku, teraz pomoże w rozminowywaniu oraz wesprze rząd w analizowaniu i priorytetyzowaniu obszarów wymagających skoncentrowania wysiłków, aby osiągnąć najlepsze wyniki humanitarne i ekonomiczne.

  Bezpieczne i szybkie rozwiązania są na wagę złota

  Na bazie informacji rządowych, platforma ma tworzyć model danych świadomy kontekstu między kluczową infrastrukturą a zagrożeniami. Rozwiązanie działa na zasadzie cyfrowego bliźniaka. Rozwiązanie będzie obejmować dane z badań terenowych Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, Państwowej Służby Komunikacji Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy, organizacji pozarządowych zajmujących się rozminowywaniem.

  Łącząc zagrożenia z ich wpływem na kluczową infrastrukturę, taką jak drogi, szpitale i pola uprawne, platforma umożliwi lepsze i bardziej szczegółowe zrozumienie profilu ryzyka na całej Ukrainie. Narzędzia analityczne pozwolą specjalistom rządu ukraińskiego na priorytetyzację zadań na podstawie czynników humanitarnych, takich jak odległość do krytycznej infrastruktury i dużych ośrodków, obok czynników ekonomicznych, takich jak strategicznie ważne grunty rolne.

  Projekt Palantir poprawi również efektywność działań służb, dostarczając wskazówki dotyczące optymalnego przydziału zasobów i metod rozminowywania w zależności od ryzyka w każdym obszarze. Na przykład, narzędzie będzie mapować nowe metody rozminowywania – takie jak drony i pojazdy bezzałogowe. To szczególnie istotne w stosunku do tradycyjnych metod, gdy można określić, które z działań będą bardziej odpowiednie dla wyznaczonego obszaru.

  Kluczowe dla skalowania tej innowacji będzie skuteczne zarządzanie informacjami i automatyzacja procesów. Korzystając z AIP Palantir, Ministerstwo Gospodarki Ukrainy zapewni, że decydenci na wszystkich szczeblach będą mieli dostęp do jasnych i spójnych informacji, łącząc izolowane zbiory danych i umożliwiając skuteczną koordynację.

  Ukraina ma konkretne cele: rozminowanie i odbudowa kraju

  Bezpieczne usuwanie min jest pierwszym etapem procesu odbudowy Ukrainy. Obecnie szacuje się, że 156 000 km2 terytorium może być zaminowane, co stawia ponad 6 milionów ludzi w tych obszarach w niebezpieczeństwie. Dlatego przyspieszenie działań humanitarnych w zakresie rozminowywania, zwłaszcza poprzez współpracę z firmami technologicznymi takimi jak Palantir, może przyczynić się do bezpieczeństwa milionów ludzi i przyspieszyć odbudowę Ukrainy.

  Julia Swirydenko, Wicepremier i Minister Gospodarki Ukrainy

  Dalsza część pod materiałem wideo:

  REKLAMA
  REKLAMA

  Palantir w skrócie

  Palantir Technologies to amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w analizie dużych zbiorów danych. Startup założony w 2003 roku przez Petera Thiela, Nathana Gettingsa, Joe Lonsdale’a, Stephena Cohena i Alexa Karpa, początkowo skupiał się na tworzeniu oprogramowania dla agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, takich jak CIA czy FBI. Z czasem firma rozszerzyła swoje usługi na sektor prywatny, oferując produkty służące do analizy danych dla różnych branż, w tym finansowej, ubezpieczeniowej i medycznej.

  Palantir oferuje różne oprogramowania, w tym dwa najpopularniejsze: Palantir Gotham i Palantir Foundry. Palantir Gotham jest używany przez agencje rządowe do integracji, zarządzania i zabezpieczania danych, a także do analizy w celu identyfikacji wzorców i relacji w danych, które mogą być ukryte w różnych źródłach. Z kolei Palantir Foundry kierowany jest do klientów sektora prywatnego i służy do transformacji danych przedsiębiorstwa w wiedzę, która może wspierać podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji.

  Firma znana jest ze swojej tajemniczości oraz kontrowersyjnych praktyk dotyczących prywatności i etyki, głównie ze względu na swój początkowy związek z agencjami wywiadowczymi, walkę z terroryzmem oraz udział w programach rządowych. Palantir bywa krytykowany za współpracę z organami ścigania i agencjami rządowymi, co budzi obawy dotyczące nadzoru i ochrony danych osobowych.

  Pomimo kontrowersji, Palantir uznaje się za lidera w dziedzinie analizy danych i sztucznej inteligencji, ponieważ oferuje niezwykle zaawansowane narzędzia do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych, które pomagają organizacjom w podejmowaniu jakościowych decyzji. Firma jest notowana na giełdzie New York Stock Exchange (NYSE) pod symbolem PLTR od września 2020 roku.

  Czytaj dalej: