Sztuczna inteligencja ułatwia życie poprzez automatyzację i inteligentne asystowanie w codziennych zadaniach. W medycynie przyczynia się do lepszego diagnozowania i opracowywania nowych terapii. W biznesie i nauce pomaga analizować duże zbiory danych, przyspieszając innowacje i podejmowanie decyzji. Jednakże istotne jest świadome zarządzanie wyzwaniami związanymi z AI, takimi jak prywatność i bezpieczeństwo danych.

  Korzyści sztucznej inteligencji

  Korzyści płynące ze sztucznej inteligencji są różnorodne i mają znaczący wpływ na codzienne obowiązki oraz różne sektory społeczeństwa.

  • Codzienne obowiązki: AI przynosi korzyści w codziennych czynnościach poprzez automatyzację i inteligentne asystowanie, co ułatwia zarządzanie domem, planowanie czasu i wykonywanie rutynowych zadań.
  • Praca i gospodarka: Sztuczna inteligencja ma potencjał do zwiększania produktywności w miejscu pracy przez augmentację (dopełnianie) zadań wykonywanych przez pracowników, a nie ich zastępowanie. Kiedy innowacje wspierają pracowników, a nie ich zastępują, tworzy to warunki dla rozprzestrzeniania się dobrobytu wśród siły roboczej​​​​.
  • Społeczne i ekonomiczne implikacje: Istotną kwestią jest, jak szeroko korzyści ekonomiczne generowane przez AI są dzielone w społeczeństwie. Gdy technologia jest rozwijana w sposób, który koncentruje władzę i bogactwo w rękach wąskiej elity, może to prowadzić do zwiększenia nierówności ekonomicznych i wzmacniania kontroli politycznej​​.
  • Rola pracowników w kształtowaniu AI: Pracownicy powinni mieć możliwość wpływania na rozwój AI, sugerując produktywne zastosowania tej technologii. Jest to ważne, aby technologia była wykorzystywana w sposób, który pomaga sile roboczej, a nie tylko dąży do zastąpienia ludzkich pracowników​​.
  • Wizja Machine Usefulness: Koncepcja „przydatności maszyn” zakłada, że AI powinna być rozwijana nie po to, aby była sama w sobie inteligentna, ale aby była coraz bardziej użyteczna dla ludzi. Takie podejście ma na celu wspieranie pracowników i rozprzestrzenianie dobrobytu, a nie zastępowanie ludzkiej pracy​​​​.

  Podsumowując, AI oferuje znaczące korzyści, zarówno w codziennym życiu, jak i w szerszym kontekście społeczno-ekonomicznym, jednak ważne jest, aby jej rozwój był kierowany w sposób, który zapewnia równomierny rozkład korzyści i wspiera ludzką pracę.

  AI i korzyści dla biznesu

  Organizacje coraz częściej traktują AI jako kluczowy element strategii biznesowej, co przekłada się na głębsze wglądy i eliminację powtarzalnych zadań. Jednakże, mimo rosnącego zainteresowania, średnio tylko 54% projektów AI przechodzi od fazy pilotażowej do produkcji. Sztuczna inteligencja w biznesie wykorzystuje dane z różnych źródeł w celu uzyskania wglądów i opracowania nowych procesów biznesowych. Modele AI mają na celu redukcję rutynowej pracy i skomplikowanych zadań, a także pomagają firmom w strategicznych zmianach dla większej efektywności i lepszych wyników biznesowych.

  AI zmienia sposób podejścia firm do analizy danych i wykrywania zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Jest implementowane w kluczowych procesach, takich jak pozyskiwanie talentów, obsługa klienta czy modernizacja aplikacji. Rozwój AI pomaga również w automatyzacji i optymalizacji rekrutacji HR, zarządzania DevOps i chmurą oraz badań i produkcji biotechnologicznej.

  Strategia AI-first obejmuje konfigurację przechowywania danych specjalnie dla AI, budowanie i szkolenie modeli podstawowych oraz przyjęcie ram zarządzania dla bezpiecznego i etycznego wykorzystania AI. Modele podstawowe, takie jak GPT-3.5 i GPT-4 od OpenAI, są szkolone z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego na szerokim zestawie nieoznaczonych danych i mogą być używane do różnych zadań z minimalnym dostosowaniem.

  Podczas budowania strategii, ważne jest zidentyfikowanie sposobów, w jakie różne platformy i rodzaje AI mogą wspierać kluczowe cele. Należy również zastanowić się, jak upoważnić zespoły do korzystania z danych oraz jak zapewnić, że AI będzie godne zaufania. AI jest wykorzystywane do optymalizacji operacji biznesowych i doświadczeń klientów, na przykład w kodowaniu i modernizacji aplikacji, obsłudze klienta oraz optymalizacji operacji HR.

  W ciągu najbliższych pięciu lat można oczekiwać, że firmy będą szybciej skalować programy AI, koncentrując się na obszarach, w których AI zaczęło niedawno robić postępy, takich jak cyfrowa praca, automatyzacja IT, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i modernizacja aplikacji.

  Podsumowując, AI oferuje firmom szereg korzyści, od zwiększenia efektywności po lepsze wyniki biznesowe, jednak wymaga to przemyślanej strategii i odpowiedniego zarządzania danymi.

  Czytaj dalej:

  REKLAMA
  REKLAMA