Demo

  Duże modele językowe (LLM), znane także jako ang. Large Language Models, to zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystujące techniki uczenia głębokiego (deep learning).

  Ponadto korzystają z ogromnych zbiorów danych do rozumienia, generowania, podsumowywania i przewidywania nowych treści. LLM-y są kluczowym elementem współczesnych systemów przetwarzania języka naturalnego (NLP) i mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach.

  Początki modeli językowych

  Początki modeli językowych sięgają 1966 roku, kiedy to zaprezentowano model ELIZA w MIT. Od tego czasu technologia AI rozwijała się, prowadząc do powstania LLM, które wykorzystują modele transformacyjne (transformers) umożliwiające szybkie i dokładne odpowiedzi. Współczesne LLM, jak GPT-3 czy GPT-4 od OpenAI, są znacznie bardziej zaawansowane i mogą zawierać miliardy parametrów.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Jak działają LLM?

  Large Language Models trenowane są na ogromnych zbiorach danych, zazwyczaj w wieloetapowym procesie, zaczynając od nienadzorowanego uczenia się, przez samonadzorowane uczenie aż po głębokie uczenie za pomocą sieci neuronowych. Modele transformacyjne, na których bazują, używają mechanizmu „autouwagi” do analizowania zależności i kontekstu danych wejściowych, co umożliwia generowanie skomplikowanych odpowiedzi.

  Dlaczego powstały duże modele językowe?

  Duże modele językowe są wykorzystywane do wielu zadań NLP, takich jak generowanie tekstu, tłumaczenie języków, podsumowywanie treści, klasyfikacja tekstów oraz analiza sentymentu. Są one również podstawą dla rozwoju AI do konwersacji i chatbotów, które mogą prowadzić naturalne dialogi z użytkownikami.

  Duże modele językowe powstały głównie z potrzeby rozwoju i ulepszania technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP). Główne cele, które przyczyniły się do powstania Large Language Models to poniższe aspekty.

  • Zrozumienie i generowanie języka naturalnego. Język ludzki jest skomplikowany i wielowarstwowy, pełen niuansów, idiomów oraz kontekstów. LLM-y, dzięki zasilaniu ogromną mocą obliczeniową i zdolności do uczenia się z wielkich zbiorów danych są zdolne do analizy i naśladowania ludzkiego języka. I to na poziomie, który był nieosiągalny dla wcześniejszych technologii.
  • Automatyzacja i usprawnienie procesów. Large Language Models mogą automatycznie generować teksty, podsumowywać dokumenty, tłumaczyć języki oraz realizować wiele innych zadań związanych z językiem. To może znacznie zwiększyć wydajność w wielu branżach, takich jak prawo, medycyna, media i obsługa klienta.
  • Interakcje człowiek-maszyna. W miarę rozwoju technologii i cyfryzacji naszego życia coraz bardziej pożądane stają się naturalne i intuicyjne sposoby interakcji z maszynami. LLM-y umożliwiają tworzenie zaawansowanych chatbotów i asystentów głosowych, które mogą prowadzić bardziej naturalne rozmowy z użytkownikami.
  • Badania i rozwój. Duże modele językowe mogą analizować ogromne zasoby danych nieustrukturyzowanych, takich jak teksty naukowe czy informacje w sieci i wydobywać z nich informacje, co jest szczególnie ważne w erze „big data”. Rozwój LLM jest także napędzany chęcią przekraczania granic możliwości sztucznej inteligencji. Badanie modeli dotyczy także testowania nowych koncepcji w uczeniu maszynowym i dążenia do stworzenia bardziej zaawansowanych i niezależnych systemów AI.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Zalety i wyzwania modeli

  LLM-y oferują wiele korzyści, takich jak elastyczność, adaptacyjność, wysoka wydajność i dokładność. Jednak wiążą się też z wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty rozwoju i eksploatacji. Istnieją obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych, a także ryzyko stronniczości i błędów (tzw. hallucinations) w generowanych odpowiedziach.

  Duże modele językowe to kluczowy element nowoczesnej AI, umożliwiający maszynom zrozumienie i generowanie ludzkiego języka na nieznanym wcześniej poziomie zaawansowania. Pomimo swojej potencjalnej mocy, Large Language Models wymagają starannego projektowania i zarządzania, aby skutecznie i etycznie wspierać różnorodne aplikacje w rzeczywistym świecie.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Czytaj dalej: