Transhumanizm jest ruchem opierającym się na przekonaniu, że ludzkość powinna wykorzystać technologię do przekraczania biologicznych ograniczeń i poprawy kondycji człowieka. W antropologii transhumanistów nie ma miejsca na ludzką wolność ani godność, a wolna wola jest postrzegana jako złudzenie. Przykłady transhumanizmu pozwalają lepiej zrozumieć to zagadnienie.

  Co to jest transhumanizm?

  Transhumanizm ma charakter quasi-religijny, opierając się na dogmatach darwinizmu i przekonaniu o konieczności kontroli przez człowieka procesów ewolucji. Jest to wizja, w której człowiek kontroluje wszystko dookoła, w tym naturę i własne życie. Jest również kojarzony z ideami takimi jak przedłużanie życia, eliminacja chorób, ulepszanie genetyczne potomstwa, a nawet transfer świadomości poza ludzkie ciało. Wspólnym mianownikiem dla różnych interpretacji transhumanizmu jest idea przekraczania ludzkiej kondycji, nie tyle natury człowieka, ile jego biologicznych i psychofizycznych ograniczeń. Transhumanizm spotyka się z krytyką, szczególnie ze strony biokonserwatystów, którzy podkreślają znaczenie ludzkiej godności i wolności, oraz wskazują na potencjalne niebezpieczeństwa związane z eugeniką i instrumentalizacją ludzkiej egzystencji.

  Głównym celem transhumanizmu jest poprawa kondycji ludzkiej, co obejmuje zwiększenie długości życia, poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, a także rozwój intelektualny i fizyczny poprzez biotechnologię, medycynę, informatykę i inne nauki. Transhumanizm zakłada, że w przyszłości ludzie będą mogli ingerować w swoje geny, korzystać z zaawansowanych implantów i innych technologii, aby osiągnąć większe możliwości niż te, które są dostępne dzięki naturalnej ewolucji.

  Dalsza część pod materiałem wideo:

  Transhumanizm: przykłady

  Przykłady transhumanizmu obejmują różnorodne obszary, w których technologia i nauka łączą się, by przekroczyć biologiczne ograniczenia człowieka. Każdy z nich wskazuje na głębokie przekonanie transhumanizmu o możliwości i pożądaniu przekraczania ludzkich ograniczeń przez zastosowanie zaawansowanych technologii, zmierzając ku poprawie jakości życia, rozszerzeniu możliwości ludzkich i ostatecznie – zmianie samej definicji bycia człowiekiem.

  • Postgenderyzm. Kierunek ten zakłada przekraczanie tradycyjnych ról płciowych i biologicznych ograniczeń związanych z płcią. Postgenderyzm przewiduje przyszłość, w której tożsamość płciowa i reprodukcja mogą być całkowicie oddzielone od biologicznych uwarunkowań, oferując ludziom nowe możliwości samookreślenia.
  • Immortalizm. Jego zwolennicy koncentrują się na eliminacji śmierci jako nieuniknionej części życia ludzkiego. Poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii medycznych i biotechnologicznych, immortalizm dąży do zniesienia starzenia się i śmierci, oferując perspektywę potencjalnie nieskończonego życia.
  • Cybernetyczne i biotechnologiczne ulepszenia. Koncepcje te zakładają bezpośrednie interwencje w ludzkie ciało poprzez implanty, modyfikacje genetyczne lub syntetyczne organy, mające na celu rozszerzenie naturalnych możliwości ludzkich, od zwiększenia wydajności fizycznej i umysłowej, po uzyskanie nowych zmysłów czy odporność na choroby.
  • Rozwój sztucznej inteligencji i integracja z ludzkim umysłem. W tej wizji transhumanizmu, AI nie tylko wspiera ludzką działalność, ale może być bezpośrednio zintegrowana z ludzkim mózgiem, tworząc hybrydowe formy świadomości, które przekraczają obecne ograniczenia poznawcze.
  • Technologiczna osobliwość. Koncepcja zakłada moment, w którym postęp technologiczny osiągnie punkt, w którym sztuczna inteligencja przewyższy intelektualne możliwości ludzkości, co może prowadzić do fundamentalnych zmian w strukturze społecznej, ekonomicznej i osobistej egzystencji ludzi.
  • Anarchotranshumanizm. Połączenie idei transhumanistycznych z filozofią anarchistyczną, skupiające się na demokratyzacji dostępu do technologii ulepszających i eliminacji społecznych nierówności poprzez technologiczne środki.

  Czytaj dalej: