Demo

  ISC2 przygląda się, jak rośnie zapotrzebowanie na umiejętności AI i ML w cyberbezpieczeństwie, gdy firmy pracują nad zwalczaniem stale ewoluującego krajobrazu zagrożeń.

  Profesjonaliści od cyberbezpieczeństwa znajdują się w skomplikowanym i stale zmieniającym się krajobrazie cybernetycznym, borykając się z wyzwaniami, które niewątpliwie nasiliły się od czasu pandemii Covid-19. Jednocześnie stają w obliczu reperkusji globalnych nacisków ekonomicznych.

  Chociaż zmaganie się z pojawiającymi się wyzwaniami o poważnych konsekwencjach nie jest nowością dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa, badanie Global Workforce Study ISC2 z 2023 roku wskazuje, że kombinacja niestabilności ekonomicznej, szybko ewoluujących technologii, fragmentarycznych regulacji oraz poszerzających się luk w kadrach i umiejętnościach tworzy znaczącą niepewność w kluczowej branży, która została obarczona zadaniem ochrony infrastruktury i systemów.

  ISC2: wzrost zapotrzebowania na umiejętności chmurowe, AI i ML

  Zapotrzebowanie na umiejętności AI/ML rośnie, zyskując na znaczeniu wśród specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Chociaż obecnie nie znajdują się one na szczycie listy wymagań menedżerów ds. rekrutacji, umiejętności AI są coraz częściej uznawane za kluczowe przez przeciętnego specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa.

  Umiejętności AI/ML plasują się obecnie wśród pięciu najbardziej poszukiwanych kategorii (28%), co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do badania ISC2 z 2022 roku, gdzie nie znalazły się nawet w pierwszej dziesiątce i były pozycjonowane niemal na końcu.

  W nadchodzących latach można spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na te umiejętności, ponieważ AI dojrzewa i wywiera wpływ na różne aspekty zagrożeń i obrony w cyberbezpieczeństwie.

  Wraz z AI/ML, bezpieczeństwo w chmurze również wyróżnia się jako kluczowa umiejętność, choć jej dostępność jest ograniczona. Według specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa (niebędących menedżerami ds. rekrutacji), bezpieczeństwo w chmurze jest uważane za najbardziej poszukiwaną umiejętność do awansu zawodowego (47%). To postrzeganie jest potwierdzone przez menedżerów ds. rekrutacji, ponieważ przez drugi kolejny rok bezpieczeństwo w chmurze (32%) pozostaje najbardziej pożądaną umiejętnością wśród menedżerów ds. rekrutacji w cyberbezpieczeństwie w ich poszukiwaniu rekrutów.

  Rośnie luka zarówno w kadrach, jak i umiejętnościach

  Profesjonaliści ds. cyberbezpieczeństwa stoją przed bezprecedensowym krajobrazem zagrożeń, z 75% pracowników uważających obecny krajobraz zagrożeń za najtrudniejszy w ciągu ostatnich pięciu lat. Zaskakujące jest to, że tylko 52% jest przekonanych, że ich organizacje mają niezbędne narzędzia i personel, aby skutecznie reagować na incydenty cybernetyczne w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Ci, którzy borykają się z niedoborami i lukami w umiejętnościach, są jednak bardziej zaniepokojeni możliwością zachowania bezpieczeństwa swoich organizacji.

  Chociaż siła robocza w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wzrosła o 8,7% w ciągu ostatniego roku, luka między potrzebną liczbą pracowników a dostępnymi nadal się powiększa, wzrastając o 12,6%. Pomimo swojego kluczowego znaczenia, branża cyberbezpieczeństwa nie była odporna na cięcia budżetowe, z 47% specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa doświadczających zwolnień, cięć budżetowych lub zamrożenia zatrudnienia. Z kolei aż 22% bezpośrednio doświadczyło zwolnień, a 31% spodziewa się dalszych cięć w nadchodzącym roku.

  Badanie wykazało, że aż 67% respondentów zgłosiło niedobór personelu ds. cyberbezpieczeństwa potrzebnego do zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem. Niedobór ten jest dodatkowo spotęgowany przez fakt, że 92% respondentów zgłasza luki w umiejętnościach w swoich organizacjach, z bezpieczeństwem w chmurze, AI/ML i implementacją Zero Trust jako najczęstszymi obszarami obaw.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Sprawdź też: