Demo

  Sztuczna inteligencja coraz bardziej wpływa na różne dziedziny życia, w tym na sztukę. AI generuje obrazy, które są wykorzystywane w różnych branżach, od reklamy po sztukę cyfrową. W artykule przeanalizujemy, jak AI zmienia wizualne oblicze artyzmu, opierając się na dostępnych materiałach źródłowych. Obraz sztucznej inteligencji – sprawdzamy jak wizualne oblicze technologii zmienia formy wizualne.

  Technologia stojąca za AI-Generated Art

  Obrazy generowane przez sztuczną inteligencję powstają dzięki zaawansowanym technikom AI i uczenia maszynowego. Technologia ta obejmuje różne modele, takie jak sieci neuronowe i generatywne sieci kontradyktoryjne (GAN). Sieci neuronowe naśladują procesy zachodzące w ludzkim mózgu, umożliwiając rozpoznawanie wzorców i obiektów w danych. GAN składają się z dwóch sieci – generatora i dyskryminatora – które współpracują, aby kreować realistyczne obrazy.

  Proces tworzenia obrazów przez AI

  Tworzenie obrazów przez AI zaczyna się od zbierania ogromnych zbiorów danych, które zawierają miliony obrazów z różnorodnych źródeł. Obrazy sztucznej inteligencji są następnie przetwarzane przez algorytmy, które uczą się rozpoznawać wzorce i tworzyć nowe obrazy na podstawie tekstowych opisów. Proces ten obejmuje zarówno klasyczne techniki głębokiego uczenia, jak i nowsze podejścia, takie jak modele dyfuzyjne, które przekształcają szum w zorganizowane obrazy.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Etapy generowania obrazów

  1. Zbieranie danych. Zbiory danych używane do treningu AI zawierają obrazy z różnych źródeł, takich jak ImageNet, Getty Images, czy Shutterstock.
  2. Trening modeli. Sieci neuronowe są trenowane na tych danych, ucząc się rozpoznawać i konstruować obrazy.
  3. Tworzenie nowych obrazów. Na podstawie opisów tekstowych AI tworzy nowe obrazy, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb użytkownika.

  Zastosowanie AI w sztuce

  Generowane obrazy mają szerokie zastosowanie w różnych branżach. W sztuce cyfrowej AI może tworzyć nowe dzieła sztuki, łącząc różne style i techniki. W reklamie i marketingu, AI generuje unikalne obrazy, które mogą być używane w kampaniach reklamowych, oszczędzając czas i zasoby. W przemyśle rozrywkowym AI może kreować realistyczne postacie i scenerie do gier wideo i filmów.

  Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w sztuce, generując nowe formy twórczości i wspierając artystów na całym świecie. Oto kilka konkretnych przykładów jak funkcjonują obrazy sztucznej inteligencji w sztuce.

  1. „The Next Rembrandt” (Holandia)
   Projekt „The Next Rembrandt” to inicjatywa, w której AI stworzono nowy obraz w stylu Rembrandta van Rijna. System analizował ponad 300 dzieł holenderskiego mistrza, aby zrozumieć jego technikę, użycie światła i kompozycję. Na podstawie tych danych AI wygenerowała nowy portret, który przypomina autentyczne dzieło Rembrandta​.
  2. „Edmond de Belamy” (Francja)
   Dzieło „Edmond de Belamy” zostało stworzone przez kolektyw artystyczny Obvious przy użyciu generatywnych sieci przeciwstawnych (GAN). Obraz został sprzedany na aukcji Christie’s za 432 500 dolarów, co zwróciło uwagę na potencjał AI w sztuce. GAN zostały przeszkolone na setkach portretów, aby stworzyć unikalne dzieło sztuki​.
  3. „Ai-Da” (Wielka Brytania)
   Ai-Da to pierwszy na świecie robot artysta, który tworzy obrazy przy użyciu AI. Wyposażona w kamery w oczach i specjalne algorytmy, Ai-Da analizuje otoczenie i rysuje obrazy na papierze. Robotka bierze udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych, prezentując prace, które łączą technologię z tradycyjnymi formami wizualnymi.
  4. „DeepDream” (USA)
   DeepDream, stworzony przez Google, jest narzędziem AI, które przekształca zwykłe obrazy w surrealistyczne wizje. Algorytm analizuje zdjęcia i „wyciąga” z nich abstrakcyjne kształty, tworząc nowe, często psychodeliczne obrazy. Projekt ten pokazuje, jak AI może przekształcać istniejące prace w zupełnie nowe formy artystyczne​.
  5. „Botto” (międzynarodowy)
   Botto to AI, która tworzy cyfrowe dzieła sztuki i pozwala społeczności decydować, które z nich powinny być wystawiane na aukcjach. Użytkownicy głosują na najlepsze prace, a te, które otrzymają najwięcej głosów, są sprzedawane jako NFT (non-fungible tokens). Projekt ten łączy sztukę generowaną przez AI z technologią blockchain, wprowadzając nową formę interaktywnej twórczości​.
  6. „Portrait of Edmond Belamy” (Francja)
   Stworzony przez francuski kolektyw artystyczny Obvious, ten portret to jeden z pierwszych przykładów dzieła stworzonego przez AI, który trafił na aukcję. Obraz został wygenerowany przez algorytm GAN, który analizował tysiące portretów z różnych okresów historycznych. Sprzedaż tego obrazu za blisko pół miliona dolarów w 2018 roku była momentem przełomowym dla AI w sztuce.

  Obraz sztucznej inteligencji. Etyczne aspekty obrazów AI

  Systemy AI często uczą się na bazie istniejących danych, które mogą zawierać uprzedzenia społeczne i stereotypy. Na przykład, wyszukiwania obrazów dotyczące różnych grup społecznych mogą utrwalać istniejące stereotypy płciowe lub rasowe. Aby zminimalizować te ryzyka, należy starannie dobierać i korygować dane wykorzystywane do trenowania algorytmów AI​.

  Ważne jest, aby systemy AI były transparentne i zrozumiałe dla użytkowników. AI powinny być projektowane w sposób umożliwiający ich audyt i śledzenie decyzji podejmowanych przez algorytmy. Wymaga to ustanowienia odpowiednich mechanizmów nadzoru i oceny wpływu, które zapewnią zgodność z normami praw człowieka oraz ochroną środowiska​.

  obraz ai
  Fot. Leonardo.Ai

  Prawne aspekty obrazów AI

  Generowanie obrazów przez AI często wykorzystuje duże zbiory danych, które mogą obejmować chronione treści, takie jak fotografie czy dzieła sztuki. Pojawiają się pytania o to, czy obrazy AI mogą naruszać prawa autorskie. Przykładem jest pozew zbiorowy wniesiony przez artystów przeciwko firmom wykorzystującym generatory obrazów, takim jak Stable Diffusion, oskarżonych o naruszanie praw autorskich poprzez nieuprawnione korzystanie z istniejących dzieł w procesie treningu algorytmów​.

  Systemy AI mogą gromadzić i przetwarzać ogromne ilości danych, co rodzi obawy dotyczące prywatności. Firmy muszą dbać o zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO w Europie. Naruszenia prywatności mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym wysokich kar finansowych i utraty zaufania klientów​.

  REKLAMA
  REKLAMA

  AI muszą być projektowane z myślą o bezpieczeństwie, aby unikać niezamierzonych szkód oraz podatności na ataki. Obejmuje to zarówno aspekty techniczne, jak i prawne, które zapewniają ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz odpowiednie reakcje na incydenty bezpieczeństwa.

  W kontekście dynamicznie rozwijającej się technologii AI, istotne jest, aby podejmować kroki zmierzające do regulacji i nadzoru nad jej wykorzystaniem, co pozwoli na jej odpowiedzialny rozwój i minimalizację ryzyk etycznych oraz prawnych.

  Przyszłość sztuki generowanej przez AI

  AI zmienia sposób, w jaki postrzegamy i tworzymy sztukę. Przyszłość treści generowanej przez AI leży w dalszym rozwijaniu technologii i integracji AI z procesem twórczym. W miarę jak technologia będzie się rozwijać, możemy spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych i złożonych dzieł.

  Obrazy AI to fascynujące połączenie technologii i sztuki. Dzięki zaawansowanym technikom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, AI jest w stanie tworzyć obrazy, które mają szerokie zastosowanie w różnych branżach. Jednakże, z zastosowaniem tej technologii wiążą się również wyzwania etyczne i prawne, które muszą być uwzględnione. Przyszłość sztuki generowanej przez AI wygląda obiecująco, oferując nowe możliwości twórcze i techniczne.

  Czytaj dalej: