AI, szczególnie ta zastosowana w ChatGPT, opiera się na zaawansowanych modelach językowych, znanych jako Generative Pre-trained Transformers (GPT). ChatGPT wykorzystuje modele językowe GPT-3.5 i GPT-4. GPT to skrót, a cyfra oznacza wersję algorytmu. Te modele są rozwijane przez OpenAI i służą do generowania tekstu na podstawie wprowadzonych przez użytkownika poleceń​​. Poniżej dowiecie się jak działa AI na przykładzie ChatGPT.

  Jak działa AI i przetwarzanie języka naturalnego?

  ChatGPT jest narzędziem AI, które używa przetwarzania języka naturalnego (NLP) do tworzenia ludzko brzmiących dialogów konwersacyjnych. Jest to forma generatywnej AI, co oznacza, że użytkownicy mogą wprowadzać polecenia, na które AI odpowiada, generując obrazy, tekst lub wideo​​.

  Transformator i uczenie głębokie

  Produkt OpenAI korzysta z architektury transformatora, która wykorzystuje specjalistyczne algorytmy do wyszukiwania wzorców w sekwencjach danych. Transformator opiera się na modelu sieci neuronowej, przewidując tekst na podstawie typowych sekwencji w danych szkoleniowych. ChatGPT był szkolony na ogromnych ilościach tekstu online, aby nauczyć się ludzkiego języka i podstaw konwersacji. Następnie był „dopracowywany” przez ludzkich trenerów, którzy dostarczali konwersacji i oceniali odpowiedzi, pomagając w ten sposób określić najlepsze odpowiedzi​​.

  Chat generuje odpowiedzi, próbując zrozumieć podane polecenie, a następnie wypowiadając ciągi słów, które według niego najlepiej odpowiadają na zadane pytanie, opierając się na danych, na których był szkolony​​.

  Paul O’Sullivan z Salesforce: „W erze GenAI dochodzi do transformacji pracy”

  Proces „self-attention” w transformatorach

  W przeciwieństwie do starszych sieci neuronowych, które czytały tekst od lewej do prawej, transformatory czytają każde słowo w zdaniu jednocześnie i porównują je ze wszystkimi innymi słowami. Pozwala to skierować ich „uwagę” na najbardziej istotne słowa, niezależnie od ich położenia w zdaniu​​.

  Nauka na podstawie tokenów

  ChatGPT został przeszkolony na około 500 miliardach tokenów, co pozwala jego modelom językowym łatwiej przypisywać znaczenie i przewidywać prawdopodobny tekst kontynuacji, mapując je w przestrzeni wektorowej. Średnia długość tokenu to około czterech znaków​​.

  Sieć neuronowa GPT-3 ma 175 miliardów parametrów, które pozwalają na przetwarzanie danych wejściowych i generowanie odpowiedzi. Mimo że dokładna liczba parametrów GPT-4 nie jest znana, można przypuszczać, że jest ich więcej niż w GPT-3​​.

  Jak korzystać z ChatGPT od OpenAI?

  Aby korzystać z ChatGPT, należy utworzyć konto w OpenAI i wpisywać pytania lub polecenia na stronie ChatGPT. ChatGPT Plus, będący płatną subskrypcją, oferuje dostęp do zaawansowanego modelu GPT-4, szybsze odpowiedzi i nieograniczoną dostępność, nawet w okresach dużego obciążenia. Przy zadawaniu pytań najlepiej jest być jak najbardziej precyzyjnym i jasnym, unikając zbyt złożonych zapytań. ChatGPT ma ograniczenia, takie jak brak pełnego zrozumienia ludzkiego języka, możliwość dostarczania nieprawidłowych informacji i brak umiejętności zrozumienia sarkazmu czy ironii. Ponadto może mieć trudności z odpowiedzią na złożone pytania wielowymiarowe.

  REKLAMA
  REKLAMA

  ChatGPT ma kilka ograniczeń w zakresie pytań, na które nie może odpowiedzieć.

  • Pytania dotyczące wydarzeń po 2021 roku: ChatGPT korzysta z danych do roku 2021, więc nie posiada informacji o wydarzeniach czy aktualnościach po tym roku.
  • Osobiste i prywatne informacje: model nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników ani nie może udzielać informacji o konkretnych osobach.
  • Treści nieetyczne lub niezgodne z prawem: narzędzie musi unikać udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące nieetycznych czy nielegalnych działań.
  • Medyczne lub prawne porady: ChatGPT nie może udzielać specjalistycznych porad medycznych lub prawnych, gdyż wymaga to weryfikacji przez uprawnionych specjalistów.
  • Precyzyjne lub gwarantowane odpowiedzi: model bazuje na algorytmach i szkoleniu na danych historycznych, więc nie może gwarantować precyzji lub pełnej poprawności swoich odpowiedzi.