Demo

  Sztuczna inteligencja staje się nieodłącznym elementem współczesnego krajobrazu muzycznego. Wraz z postępem technologicznym, AI w muzyce przekształca nie tylko proces twórczy, ale także sposób konsumowania i doświadczania dźwięków. Od automatycznego komponowania utworów po personalizację list odtwarzania, „sztuczna” muzyka przynosi rewolucyjne zmiany, które mogą mieć daleko idące konsekwencje dla całej branży.

  Tworzenie i produkcja muzyki

  Muzyczna sztuczna inteligencja umożliwia artystom komponowanie i produkowanie utworów w sposób bardziej efektywny i kreatywny. AI-powered tools, takie jak Amper Music i AIVA, pomagają muzykom generować nowe melodie, progresje akordów i teksty piosenek. Narzędzia te mogą również ułatwić aranżację dzieł, co pozwala artystom skupić się na artystycznym wyrazie, zamiast na technicznych aspektach produkcji​.

  Jak sztuczna inteligencja generuje muzykę?

  Sztuczna inteligencja tworzy muzykę poprzez kilka kluczowych kroków technicznych. Pierwszym etapem jest zbieranie dużych zbiorów danych muzycznych, często w formacie MIDI, obejmujących różne gatunki, style i okresy. Następnie dane te są wstępnie przetwarzane, co obejmuje normalizację, usuwanie szumów i ujednolicanie formatów. Kolejnym krokiem jest ekstrakcja cech, gdzie z danych wyodrębnia się kluczowe elementy, takie jak nuty, rytmy, dynamika i harmonie.

  Po przygotowaniu danych następuje etap treningu modelu. Wykorzystuje się tutaj algorytmy uczenia maszynowego, w tym sieci neuronowe, które uczą się rozpoznawać wzorce i struktury muzyczne. Gdy model jest już wytrenowany, generuje nową muzykę poprzez tworzenie sekwencji na podstawie poznanych wzorców.

  Ostatnim etapem jest postprocessing, czyli dopracowanie wygenerowanej muzyki, aby była bardziej rytmiczna i spójna. Może to wymagać interwencji człowieka w celu finezyjnego dostrojenia kompozycji lub zastosowania dodatkowych algorytmów do polerowania wyniku końcowego.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Personalizacja doświadczenia muzycznego

  Sztuczna inteligencja znajduje muzyczne zastosowanie nie tylko w procesie tworzenia, ale także w personalizacji doświadczeń słuchaczy. Algorytmy AI analizują zachowania użytkowników, ich preferencje i wzorce słuchania, aby tworzyć spersonalizowane listy odtwarzania. Narzędzia takie jak Spotify’s Discover Weekly i Apple Music’s Personalized Radio rekomendują utwory na podstawie historii słuchania użytkowników, co nie tylko poszerza horyzonty słuchaczy, ale także pomaga artystom dotrzeć do nowych odbiorców​.

  Wyzwania i kontrowersje

  Sztuczna inteligencja w muzyce budzi liczne obawy, związane z redefinicją kreatywności, muzyki i roli kompozytora. Pojawiają się pytania, czy algorytmiczne obliczenia mogą zastąpić ludzki natchnienie i emocjonalność, a także jakie są granice muzycznej twórczości AI. Wraz z rosnącymi możliwościami komputerów, sztuczna muzyka może przyczyniać się do tworzenia nowych, niezrozumiałych dotąd języków muzycznych. Pojawia się także lęk przed utratą autentyczności i głębi, co jest zarzucane muzyce komponowanej przez AI. Dodatkowo obawy dotyczą wpływu AI na rynek pracy muzyków oraz etycznych aspektów związanych z prawami autorskimi do utworów generowanych przez maszyny. Niepewność budzą również kwestie dotyczące dominacji kulturowej i społecznej algorytmów oraz ich potencjalnego oderwania od ludzkich norm i wartości.

  Przyszłość sztucznej inteligencji w muzyce

  Przyszłość sztucznej inteligencji w muzyce wydaje się być obiecująca, choć nie pozbawiona wyzwań. AI może pomóc w demokratyzacji procesu tworzenia dźwięków, umożliwiając większej liczbie osób dostęp do zaawansowanych narzędzi kompozycyjnych. Jednocześnie, kluczowe będzie znalezienie równowagi między wykorzystaniem technologii a zachowaniem ludzkiej kreatywności i emocji, które są nieodłącznym elementem muzyki.

  Cenione generatory AI do muzyki

  Na rynku istnieje kilka cenionych generatorów AI do muzyki, które zdobyły uznanie wśród użytkowników i profesjonalistów.

  REKLAMA
  REKLAMA
  • Amper Music – narzędzie, które pozwala na tworzenie dźwięków od podstaw, oferując szeroki zakres stylów i gatunków muzycznych.
  • AIVA – sztuczna inteligencja specjalizująca się w komponowaniu muzyki klasycznej oraz filmowej.
  • IBM Watson Beat – narzędzie do tworzenia innowacyjnych dźwięków i kompozycji, które mogą być wykorzystywane w różnych kontekstach muzycznych.
  • Jukedeck – platforma, która automatycznie komponuje utwory na podstawie preferencji użytkownika, idealna do tworzenia podkładów muzycznych dla wideo i gier.
  sztuczna inteligencja muzyka
  Fot. Master1305, shutterstock.com

  Nowe technologie wpływają na wydawanie i nabywanie utworów

  Sztuczna inteligencja nie tylko wspiera twórczość muzyczną, ale także zmienia sposób wydawania i nabywania utworów dzięki technologii blockchain i NFT. Przykładem jest utwór GENESIS.JSON kompozytora BT, który składa się z 15 tysięcy klipów audio i wideo, odtwarzanych zgodnie z porami doby. Blockchain umożliwia artystom sprzedaż unikalnych tokenów bez pośredników, oferując nową formę własności treści. Choć krytycy podchodzą sceptycznie do muzyki NFT, wskazując na jej często niską wartość artystyczną, technologia ta stwarza nowe możliwości kolekcjonowania i personalizacji utworów. Przyszłość muzyki może zależeć od zdolności do eksperymentowania i otwartości na współpracę z AI.

  Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki muzyka jest tworzona, produkowana i konsumowana. Chociaż technologia ta niesie ze sobą wiele korzyści, stawia również przed branżą muzyczną nowe wyzwania prawne i etyczne. Znalezienie równowagi między wykorzystaniem AI a zachowaniem ludzkiej kreatywności będzie kluczowe dla przyszłości muzyki w erze cyfrowej. Sztuczna inteligencja to muzyka, a może pieśń przyszłości.

  Czytaj dalej: