Demo

  Co to są sztuczne sieci neuronowe?

  Sztuczne sieci neuronowe (ANN – Artificial Neural Networks) są komputerowymi modelami inspirowanymi strukturą i funkcjonowaniem biologicznych sieci neuronowych w mózgach ludzi i niektórych zwierząt. Podstawowym elementem sieci neuronowej jest neuron, który działa podobnie jak biologiczny neuron. Neurony te są połączone ze sobą w sposób umożliwiający przesyłanie sygnałów, które są odpowiednikami impulsów elektrycznych w mózgu. Każdy neuron otrzymuje sygnały wejściowe, przetwarza je i generuje sygnał wyjściowy na podstawie funkcji aktywacji.

  Struktura sieci neuronowej

  Sieci neuronowe składają się z warstw: warstwy wejściowej, jednej lub kilku warstw ukrytych oraz warstwy wyjściowej. Każda z warstw może składać się z wielu neuronów. Neurony w warstwie wejściowej odbierają dane wejściowe, które następnie są przetwarzane przez neurony w warstwach ukrytych. Sygnał przetworzony przez te warstwy przekazywany jest do warstwy wyjściowej, która generuje końcowy rezultat. Ważnym aspektem funkcjonowania sieci neuronowych są wagi synaptyczne, które regulują siłę połączeń między neuronami. Wagi te są dostosowywane w trakcie procesu uczenia, co umożliwia sieci neuronowej poprawę swoich predykcji.

  sztuczne sieci neuronowe
  Fot. Maxime Vandegar, shutterstock.com

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Proces uczenia

  Uczenie sieci neuronowej polega na optymalizacji wag synaptycznych w celu minimalizacji różnicy między przewidywanymi a rzeczywistymi wynikami. Najpopularniejszą metodą uczenia jest algorytm propagacji wstecznej (backpropagation), który polega na obliczaniu gradientów błędu i dostosowywaniu wag w celu minimalizacji funkcji kosztu. Proces ten jest iteracyjny i wymaga dostępu do zbioru danych uczących, który zawiera przykłady z oznaczonymi etykietami.

  Sztuczne sieci neuronowe – historia i rozwój

  Rozwój sztucznych sieci neuronowych rozpoczął się w latach 40. XX wieku, gdy Warren McCulloch i Walter Pitts zaproponowali model sztucznego neuronu. W latach 50. Frank Rosenblatt opracował perceptron, który był pierwszym praktycznym modelem sieci neuronowej. W latach 80. nastąpił znaczący postęp dzięki opracowaniu algorytmu propagacji wstecznej przez Geoffreya Hintona, Davida Rumelharta i Ronalda Williamsa. Od tego czasu sieci neuronowe znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak rozpoznawanie obrazów, analiza tekstu, predykcja i wiele innych.

  Zastosowania

  Sieci neuronowe są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji. W medycynie pomagają w diagnozowaniu chorób poprzez analizę obrazów medycznych, takich jak rentgeny czy MRI. W finansach wspomagają prognozowanie rynków i ocenę ryzyka kredytowego. W motoryzacji sieci neuronowe są kluczowym elementem systemów autonomicznych pojazdów, umożliwiając rozpoznawanie obiektów na drodze i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

  Wyzwania i przyszłość

  Mimo licznych sukcesów sieci neuronowe napotykają również na wyzwania. Jednym z głównych problemów jest potrzeba dużych ilości danych oraz mocy obliczeniowej, co może być kosztowne. Ponadto, sieci neuronowe są często traktowane jako „czarne skrzynki”, co oznacza, że trudno jest zrozumieć, w jaki sposób dochodzą one do swoich decyzji. Przyszłość badań nad sieciami neuronowymi obejmuje rozwijanie bardziej zrozumiałych modeli, a także zwiększanie efektywności ich uczenia.

  Sztuczne sieci neuronowe stanowią fundament nowoczesnej sztucznej inteligencji, dzięki swojej zdolności do uczenia się i przetwarzania skomplikowanych danych. Od swoich początków w połowie XX wieku przeszły długą drogę, stając się nieodłącznym elementem współczesnych systemów informatycznych i narzędzi analitycznych. Pomimo istniejących wyzwań, rozwój tej technologii obiecuje dalsze rewolucje w wielu dziedzinach naszego życia.

  Czytaj dalej:

  REKLAMA
  REKLAMA