Demo

  Ubiegły rok był zdominowany przez tematy sztucznej inteligencji i machine learningu. Szerokie wykorzystywanie i popularyzacja modeli językowych (których przykładem jest ChatGPT) czy narzędzi do generowania grafik (jak Midjourney) sprawiło, że sztuczna inteligencja przebiła się do mainstreamu — mówi Michał Dżoga, country manager Intela w Polsce, w komentarzu na wyłączność dla AIDriven.pl.

  Poniżej pełna treść komentarza:

  Choć już od kilku lat rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, medycyny, rolnictwa czy finansów są opierane o rozwiązania AI/ML, to dopiero 2023 przyniósł przełom rozbudził dyskusję społeczną na ten temat.

  Michał Dżoga, country manager Intela w Polsce
  Na zdjęciu: Michał Dżoga, country manager Intela w Polsce

  W 2024 roku możemy spodziewać się kontynuacji intensywnego rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji. Wraz z coraz większymi zasobami danych i postępem w algorytmach, AI napędzać będzie rozwój w różnych dziedzinach.

  Firmy z całego świata będą starały się wykorzystać drzemiący w nim potencjał, m.in. do optymalizacji procesów, personalizacji usług, tworzenia nowatorskich rozwiązań czy podnoszenia poziomu satysfakcji klienta związanej z zakupem towaru bądź usługi. Znajdzie także zastosowanie w innych dziedzinach życia, w których indywidualizacja jest szczególnie ważna – np. w sporcie czy edukacji.

  Edukacja o AI i AI w edukacji

  Aby rozwijać AI potrzebne są odpowiednie umiejętności. A do ich pojawienia się na rynku pracy, niezbędna jest odpowiednia edukacja. O tym, jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów, nauczycieli i osób aktywnych na rynku pracy, rozmawialiśmy w gronie ponad 330 ekspertów na zorganizowanym w listopadzie Intel Future Skills Forum. Podczas dwóch dni spotkań, debat i prelekcji, swoimi doświadczeniami wymieniali się europejscy przedstawiciele administracji publicznej, uczelni, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz liderzy branży IT.

  W 2024 planujemy dalsze zaangażowanie w temat AI w edukacji oraz kontynuację naszych programów. W Polsce Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło szkolenie z AI dla 11 tys. nauczycieli ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W kontekście edukacji, oprócz kształcenia nowych talentów, niezwykle istotne jest wykorzystywanie AI do nauczania. Dzięki rozwojowi narzędzi opartych m.in. o modele językowe, uczniowie zyskają możliwość korzystania z dopasowanego do swoich potrzeb „korepetytora”, który np. sprawdzi przygotowany przez nich materiał i wskaże błędy, poda rozwiązanie wraz z wytłumaczeniem lub zdefiniuje pojęcia, które są dla nich niezrozumiałe.

  Umiejętne wykorzystywanie narzędzi jest więc szansą na pogłębianie wiedzy uczniów i studentów. Narzędzia oparte o AI mogą ułatwiać także pracę nauczycieli, m.in. poprzez indywidualizację zadań i możliwość dopasowania ich do poziomu konkretnego uczniów oraz automatyzację pracy. Do tej pory trudno było mówić w edukacji o szansie na indywidualne podejście do dzieci i młodzieży, głównie ze względu na ograniczenia czasowe – teraz takie możliwości będą się otwierać przed nauczycielami.

  Rozwój AI niemożliwy bez zwiększania mocy obliczeniowej

  Z roku na rok żyjemy w coraz bardziej cyfrowym świecie, a postęp staje się coraz bardziej zależny od mocy obliczeniowej, pozwalającej przetworzyć ogromne ilości danych. Nie inaczej jest w przypadku sztucznej inteligencji. Aby rozwiązania z zakresu AI mogły się dalej rozwijać, niezbędne są chipy, będące sercem cyfrowej technologii. Pozwalają nam obliczać dane, ale też umożliwiają wydajną łączność i niezawodną infrastrukturę.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Intel, świadomy tego rozwoju oraz ciągłego zapotrzebowania na chipy, nieustannie inwestuje w zwiększanie mocy produkcyjnych oraz potencjału półprzewodników, które nie tylko poprawią wydajność obliczeń, ale także zwiększą efektywność energetyczną. Prognozujemy, że nowe generacje procesorów Intela będą kluczowym elementem infrastruktury technologicznej, napędzając innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i nowych standardów komunikacji, takich jak 5G.

  W 2024 roku kluczowe znaczenie będą miały więc także (niezależnie od tego, czy mówimy o rozwoju AI, czy jakiejkolwiek innej zaawansowanej technologii) półprzewodniki.

  Podsumowanie

  Ten rok będzie kolejnym okresem dynamicznego rozwoju technologii i zmian. Jako Intel zamierzamy być w centrum tej transformacji. Dlatego inwestujemy w półprzewodniki i wzmacniamy łańcuchy dostaw. Wierzymy także, że Sztuczna Inteligencja jest szansą dla wielu sektorów i przedsiębiorstw, a jej odpowiednie wykorzystanie pozwoli na osiągnie lepszych wyników w różnorodnych dziedzinach.

  — Michał Dżoga, country manager Intela w Polsce dla AIDriven.pl