Demo

  Generator fake news to program komputerowy lub system sztucznej inteligencji, który tworzy wprowadzające w błąd informacje, które naśladują rzeczywiste wiadomości. Celem takich generatorów może być wpływanie na opinię publiczną, rozprzestrzenianie dezinformacji lub po prostu tworzenie humorystycznych treści.

  Ważne jest, aby pamiętać, że wykorzystywanie takich narzędzi do szerzenia fałszywych informacji może mieć poważne konsekwencje społeczne i polityczne.

  Generator fake news – jak działają?

  Generowanie fake newsów, czyli fałszywych wiadomości, może mieć różne motywacje.

  • Wpływanie na opinię publiczną i decyzje polityczne: Jednym z głównych celów fake newsów jest kształtowanie opinii publicznej. Może to mieć miejsce w kontekście wyborów politycznych, gdzie fałszywe informacje są rozpowszechniane w celu zwiększenia lub zmniejszenia poparcia.
  • Zysk: Niektóre fałszywe wiadomości są tworzone dla zysku finansowego. Strony internetowe publikujące sensacyjne, lecz nieprawdziwe treści mogą przyciągać dużą liczbę odwiedzających, co przekłada się na większe przychody z reklam.
  • Wpływanie na postawy społeczne: Fałszywe informacje mogą być wykorzystywane do wpływania na postawy społeczne, na przykład poprzez rozpowszechnianie stereotypów lub nienawiści wobec określonych grup społecznych.
  • Dezinformacja i propaganda: Rządy lub inne organizacje mogą używać fake newsów jako narzędzia do dezinformacji czy propagandy, aby wprowadzać zamieszanie, dezorientować społeczeństwo lub odwracać uwagę od ważnych kwestii.
  • Satyra i humor: Czasami fake newsy są tworzone dla zabawy, jako forma satyry lub humoru. Jednak nawet te „nieszkodliwe” fałszywe wiadomości mogą być źle interpretowane i rozprzestrzeniane jako prawdziwe.
  • Eksperymenty i badania: W niektórych przypadkach badacze i artyści mogą tworzyć fałszywe wiadomości jako część eksperymentów społecznych lub projektów artystycznych, aby zbadać reakcje publiczności lub zwrócić uwagę na określone zjawiska.

  W każdym przypadku niezależnie od motywacji ważne jest, aby być krytycznym wobec źródeł informacji i zweryfikować wiadomości przed ich udostępnieniem.

  Polskie instytucje walczące z fałszywymi informacjami

  W Polsce działają różne instytucje i organizacje, które walczą z nieprawdziwymi i nierzetelnymi informacjami.

  Panoptykon Foundation: Organizacja non-profit, która zajmuje się ochroną praw obywatelskich i prywatności w erze cyfrowej. Panoptykon bada i informuje o sposobach, w jakie technologie mogą wpływać na prawa człowieka.

  Fundacja Reporterów: Niezależna organizacja dziennikarska skupiająca się na dziennikarstwie śledczym, która bada i ujawnia przypadki manipulacji informacją.

  Działania rządowe i organów regulacyjnych: Różne agencje rządowe i organy regulacyjne, takie jak Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), zajmują się monitorowaniem mediów i egzekwowaniem przestrzegania prawnych standardów dotyczących treści medialnych.

  Akademickie i badawcze inicjatywy: Uniwersytety i instytuty badawcze często prowadzą badania na temat rozprzestrzeniania się fałszywych informacji oraz opracowują narzędzia do ich wykrywania i analizy.

  NASK to instytut badawczy działający na rzecz państwa, którego głównym zadaniem jest poszukiwanie nowych metod i wprowadzanie ich w życie w celu rozwijania i zwiększania efektywności oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w Polsce. Instytut skupia się na prowadzeniu badań naukowych i pracach rozwojowych, jednocześnie zajmując się działaniami operacyjnymi dla ochrony polskiej przestrzeni cyfrowej w obszarze cywilnym. Kluczowym aspektem pracy NASK jest również edukowanie użytkowników i promowanie idei społeczeństwa opartego na informacji, szczególnie w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed ryzykiem związanym z korzystaniem z nowoczesnych technologii.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Czytaj dalej: