Demo

  Anthropic jest firmą zajmującą się bezpieczeństwem i badaniami nad sztuczną inteligencją. Startup skupia interdyscyplinarny zespół z doświadczeniem w dziedzinach ML (uczenia maszynowego), fizyki, polityki i IT. Ich praca polega na badaniach, tworzeniu niezawodnych i przyjaznych systemów AI. Firma oferuje również szeroko rozpoznawalny produkt o nazwie Claude, opisywany jako zaawansowany asystent AI, który jest szybki, zdolny i umożliwia prawdziwą konwersację.

  Firma koncentruje się na tworzeniu bezpiecznych, interpretowalnych i sterowalnych systemów AI. Startup składa się z interdyscyplinarnego zespołu badawczego, inżynierów, ekspertów politycznych i liderów operacyjnych, pracujących nad zaawansowanymi badaniami AI i opracowujących praktyczne narzędzia, takie jak asystent Claude. Anthropic współpracuje z różnymi sektorami, w tym organizacjami non-profit, rządami i przemysłem, aby promować bezpieczeństwo AI na szeroką skalę, kierując się misją budowy systemów, które pomagają ludziom i społeczeństwu dobrze prosperować. Firma wysoko stawia zaufanie, współpracę i pragmatyzm w swoim podejściu do pracy.

  Dalsza część pod materiałem wideo:

  Popularny chatbot Claude od Anthropic

  Claude to zaawansowany chatbot i duży model językowy stworzony przez firmę Anthropic, który wyróżnia się na tle innych dostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. Model ten został wytrenowany na ponad 137 miliardach parametrów tekstowych i kodowych, co plasuje go na podobnym poziomie zaawansowania co Llama 2 od Meta. Mimo że wersja bezpłatna ChatGPT, oparta na GPT-3.5, korzysta z 175 miliardów parametrów, a płatna wersja GPT-4 z 1,5 biliona parametrów, Claude nadal prezentuje się jako potężne narzędzie.

  Jedną z kluczowych różnic między Claude, a ChatGPT jest podejście do prywatności i wykorzystania danych użytkowników. Anthropic zapewnia, że rozmowy są automatycznie usuwane z backendu po 90 dniach od ich otrzymania lub wygenerowania, chyba że użytkownik zdecyduje inaczej. Firma deklaruje, że nie wykorzystuje rozmów w swoich usługach konsumenckich czy w wersjach beta do trenowania modelu, z wyjątkiem przypadków przeglądu zaufania i bezpieczeństwa.

  Claude wyróżnia się również lepszą zdolnością do generowania bezpiecznych odpowiedzi dzięki zastosowaniu tzw. Konstytucyjnej AI, która pozwala modelowi dostosowywać się do zestawu wartości bez konieczności oczekiwania na ludzkie opinie i sugestie.

  Wersja Claude 2.1 wprowadza szereg ulepszeń, w tym okno kontekstowe o wielkości 200K tokenów, co przekłada się na około 150 000 słów lub ponad 500 stron materiału. To umożliwia użytkownikom przekazywanie Claude’owi dużych zbiorów danych lub dokumentów, co pozwala na bardziej precyzyjne podsumowania, Q&A, prognozowanie trendów, porównywanie treści i wiele więcej. Claude 2.1 charakteryzuje się także dwukrotnym zmniejszeniem liczby fałszywych stwierdzeń w porównaniu z modelem Claude 2.0, co czyni go bardziej wiarygodnym narzędziem np. dla przedsiębiorstw.

  Dodatkowo, nowa wersja wprowadza narzędzie do użytku API, które pozwala na integrację z istniejącymi procesami, produktami i API użytkowników, rozszerzając interoperacyjność i użyteczność Claude’a w codziennych operacjach. Narzędzie to umożliwia Claude’owi orkiestrację między zdefiniowanymi przez programistów funkcjami lub API, wyszukiwanie w źródłach internetowych i pobieranie informacji z prywatnych baz wiedzy.

  Wyniki finansowe przemawiają za fenomenem firmy

  Anthropic będzie się rozwijać, o czym świadczą znaczne inwestycje największych firm technologicznych – Amazon zadeklarował do 4 miliardów dolarów, a Google – do 2 miliardów dolarów. Co więcej, ustalono, że Anthropic wygenerował ponad 850 milionów dolarów rocznych przychodów w 2024 roku, co wskazuje na silną trajektorię finansową.

  Firma w 2023 r. była w trakcie rozmów na temat pozyskania 750 milionów dolarów świeżego kapitału w transakcji, która miałaby wpłynąć na wycenę przedsiębiorstwa na kwotę ponad 18 miliardów dolarów. Rozmowy były prowadzone z inicjatywy Menlo Ventures. Chociaż umowa ta stanowiłaby ogromny wzrost wyceny dla Anthropic, wcześniej firma dążyła do osiągnięcia wyceny w przedziale 20-30 miliardów dolarów.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Do tej pory Anthropic pozyskał 7,6 miliarda dolarów od inwestorów, w tym od Google i Amazon. Te transakcje są odzwierciedleniem ogromnego zainteresowania inwestorów startupami zajmującymi się sztuczną inteligencją, zwłaszcza po uruchomieniu narzędzia ChatGPT przez OpenAI pod koniec 2022 roku, co wywołało gorączkę inwestycyjną w nową generację firm AI.

  Czytaj dalej: