Demo

  Chatbot to program komputerowy zaprojektowany do symulowania rozmowy z ludźmi, wykorzystujący do tego sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego. Jego podstawowym zadaniem jest udzielanie odpowiedzi na pytania i zapytania użytkowników, często w sposób, który naśladuje ludzką konwersację.

  Proste chatboty oparte na regułach to te, które działają na zasadzie zdefiniowanych reguł. Odpowiadają na pytania na podstawie określonych słów kluczowych, które rozpoznają w tekście użytkownika. Jeśli pytanie użytkownika zawiera znane słowo kluczowe, chatbot odpowiada predefiniowaną odpowiedzią.

  Obecnie popularne są chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję. Te zaawansowane narzędzia korzystają z uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, aby zrozumieć i interpretować zapytania użytkownika. Są w stanie uczyć się z poprzednich interakcji, co pozwala im na bardziej złożone i kontekstowe odpowiedzi.

  Pozostała część tekstu pod materiałem wideo

  Powszechnie stosowane są także chatboty głosowe, transakcyjne czy konwersacyjne. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, od obsługi klienta, przez e-commerce, po edukację i zdrowie. Ich zdolność do uczenia się i adaptacji sprawia, że są nieocenionym narzędziem w interakcji z użytkownikami.

  Najpotężniejsze chatboty

  ChatGPT używa modeli GPT-3.5 lub GPT-4 (w przypadku subskrypcji) i może generować teksty, rozwiązywać problemy matematyczne oraz kodować, oferując możliwości konwersacyjne. Jest obecnie dostępny bezpłatnie dla publiczności, choć czasami jest niedostępny z powodu dużej popularności.

  Bing Chat to chatbot wykorzystujący najnowszy model językowy GPT-4 od OpenAI, działający jak wyszukiwarka internetowa i dostarczający informacji o aktualnych wydarzeniach. Jest dostępny publicznie i bezpłatnie, rozwiązując dwa główne problemy ChatGPT: dostęp do aktualnych wydarzeń i linkowanie do źródeł, co czyni go łatwym w użyciu i wygodną alternatywą dla płatnej subskrypcji ChatGPT Plus.

  Chatbot Bard, stworzony przez Google, jest oparty na zaawansowanym modelu językowym i wykorzystuje technologię AI do generowania odpowiedzi na pytania użytkowników. Bard ma na celu konkurowanie z ChatGPT od OpenAI, oferując użytkownikom interaktywne i dynamiczne doświadczenia konwersacyjne. Chatbot ten jest zaprojektowany do pomocy w różnorodnych zadaniach, od odpowiadania na pytania po generowanie kreatywnych treści. Bard, będąc produktem jednego z największych graczy w branży technologicznej, ma potencjał do wprowadzenia znaczących innowacji w dziedzinie chatbotów AI.

  Claude od Anthropic, opisany na Medium, jest chatbotem AI opartym na modelu Claude 2, który jest uważany za potencjalnego zabójcę ChatGPT. Claude został stworzony przez Anthropic, firmę założoną przez byłych pracowników OpenAI, którzy pracowali nad GPT-2 i GPT-3. Claude.ai jest dostępny w 95 krajach i oferuje unikalne podejście do bezpieczeństwa AI, koncentrując się na byciu pomocnym, nieszkodliwym i uczciwym. Firma Anthropic działa jako korporacja na rzecz dobra publicznego, co oznacza, że ich decyzje nie są kierowane wyłącznie zyskiem finansowym.

  Każdy z tych chatbotów ma swoje unikalne cechy i zastosowania, co sprawia, że są one popularne w różnych kontekstach.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Chatboty AI popularne w 2023 roku

  • ChatGPT: Czołowy model OpenAI, wykorzystujący GPT-3.5 i GPT-4, znany ze swoich zdolności do prowadzenia rozmów, generowania tekstów i odpowiedzi na pytania w naturalnym języku.
  • Microsoft Bing AI, Perplexity, YouChat, KoalaChat: służą m.in. do przeszukiwania sieci.
  • Jasper Chat, Chat by Copy.ai, ChatSonic, ZenoChat: polecane są do tworzenia treści.
  • ChatSpot: stosowany jest do sprzedaży i marketingu.
  • Personal AI: chatbot do komunikacji.
  • Pi: produkt do coachingu osobistego.
  • OpenAI Playground, Poe, DeepAI Chat: chatboty do kreatywnego eksperymentowania.
  • Character.AI: służy do zabawy.
  • Snapchat My AI: chatbot wykorzystywany w mediach społecznościowych.
  • GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer: narzędzia do autouzupełniania kodowania.

  Chatboty w biznesie

  Komercyjne chatboty to programy komputerowe zaprojektowane do prowadzenia rozmów z użytkownikami, naśladując ludzkie odpowiedzi. Są one wykorzystywane w różnych dziedzinach i sytuacjach. Coraz więcej firm stawia na te narzędzia, które wspierają obsługę klienta.

  • Customer service: chatboty są powszechnie używane na stronach internetowych firm, aby zapewnić szybką i efektywną pomoc klientom. Odpowiadają na często zadawane pytania, pomagają w nawigacji po stronie lub udzielają informacji o produktach i usługach.
  • E-commerce: w sklepach internetowych mogą doradzać klientom w wyborze produktów, informować o promocjach i pomagać w procesie zakupowym.
  • Media społecznościowe: na platformach takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, chatboty mogą odpowiadać na zapytania użytkowników, prowadzić promocje produktów lub usług i angażować społeczność.
  • Zdrowie i medycyna: chatboty są stosowane do udzielania porad medycznych, przypominania o przyjmowaniu leków czy zarządzania umówieniami lekarskimi.
  • Edukacja: w sektorze edukacyjnym te narzędzia mogą wspierać proces nauczania, odpowiadając na pytania studentów, pomagając w organizacji materiałów edukacyjnych czy prowadząc proste quizy.
  • Bankowość i finanse: w bankowości chatboty pomagają w zarządzaniu kontami, transakcjami, udzielają porad finansowych i informują o produktach bankowych.
  • Rozrywka: tu chatboty są używane do rekomendowania filmów, muzyki, gier, a nawet do prowadzenia interaktywnych gier i quizów.
  • Wewnętrzna komunikacja w firmach: Ułatwiają komunikację między pracownikami, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizację spotkań i monitorowanie projektów.

  Rozwój technologii sztucznej inteligencji sprawia, że chatboty stają się coraz bardziej zaawansowane, oferując bardziej naturalne i interaktywne doświadczenia rozmowy.

  Sprawdź też: