Demo

  Kto to jest humanista?

  Humanista – kto to jest w XXI w.? To osoba, która specjalizuje się w naukach humanistycznych, takich jak historia, filozofia, literatura czy sztuka. Jest to także ktoś, kto kieruje się zasadami humanizmu, filozofii akcentującej wartość i godność każdego człowieka, podkreślającej znaczenie rozwoju osobistego i społecznego.

  Cechy humanisty

  Humanistów charakteryzują umiejętności takie jak kreatywność, empatia, zdolność do analitycznego myślenia i skuteczna komunikacja. Są oni otwarci na innych ludzi, często posiadają zdolności językowe i potrafią posługiwać się słowem w sposób, który pozwala im na skuteczną wymianę informacji i idei. Dziś humanistyczne usposobienie nie wyklucza kariery np. w sektorze IT lub finansach.

  Mocne strony humanistów na rynku pracy

  Humanistów cechuje zdolność do krytycznego myślenia i analizy, co czyni ich cennymi pracownikami w dziedzinach wymagających oceny i interpretacji skomplikowanych treści. Ich umiejętności interpersonalne i komunikacyjne są cenione w zawodach takich jak PR, marketing, HR, komunikacja wizerunkowa, dziennikarstwo czy edukacja. Humanistyczne podejście może przynieść wartość dodaną także w dziedzinach zdominowanych przez technologie, oferując perspektywę etyczną i społeczną. Ponadto narzędzia AI obniżają tzw. próg wejścia, a niektóre wręcz „premiują” kompetencje komunikacyjne humanistów.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Relacje między humanistami a sztuczną inteligencją

  Humanizm może odgrywać istotną rolę w rozwoju sztucznej inteligencji, ponieważ zasadza się na wartościach etycznych, które są niezbędne przy projektowaniu i wdrażaniu nowych technologii. Humanistyczne podejście do AI podkreśla znaczenie tworzenia technologii, które są sprawiedliwe, transparentne i szanujące prywatność użytkowników.

  Języki, sztuka, historia, ekonomia, etyka, kursy filozofii, psychologii i rozwoju człowieka potrafią uczyć podejścia krytycznego, filozoficznego i opartego na etyce. Te umiejętności będą narzędziem w rozwoju i zarządzaniu rozwiązaniami sztucznej inteligencji – piszą Brad Smith i Harry Shum (wieloletni menedżerowie z Microsoftu) w przedmowie do książki „The Future Computed”.

  innpoland.pl

  Wpływ humanizmu na rozwój AI

  Humanizm wpływa na badania nad AI poprzez promowanie interdyscyplinarnych badań, które łączą nauki ścisłe z humanistycznymi. Przykładem mogą być badania nad wpływem AI na społeczeństwo, gdzie humanistyczne aspekty są równie ważne jak technologiczne. Takie podejście pomaga również w zrozumieniu i rozwiązywaniu etycznych dylematów związanych z AI.

  Dodatkowy czynnik kształtujący technologię

  Humanizm może kształtować rozwój technologiczny poprzez wpływ na kształtowanie standardów i regulacji dotyczących technologii. Przykładem może być rola humanistów w debatach na temat użycia technologii rozpoznawania twarzy, gdzie podkreślają oni potrzebę ochrony praw jednostek wobec inwazyjnych technologii.

  Humanistyczne wykształcenie oferuje szerokie możliwości zastosowania w różnych sektorach rynku pracy. To podejście także istotnie wpływa na rozwój i etykę technologii, w tym sztucznej inteligencji.

  Jednakże w 2024 r. niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie kto to jest humanista. Wiele osób o takim usposobieniu aktualnie sprawnie pracuje z danymi, używa modelów GPT lub zarządza projektami w IT. W dzisiejszych czasach, gdy technologia coraz bardziej przenika nasze życie, humaniści mogą odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości technologii, dbając o to, aby rozwijała się ona w sposób odpowiedzialny i zgodny z ludzkimi wartościami.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Czytaj dalej: