NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego, to dziedzina informatyki, językoznawstwa oraz sztucznej inteligencji, która zajmuje się interakcjami między komputerami a ludzkim językiem. W praktyce NLP pozwala maszynom na rozumienie, interpretowanie, przetwarzanie i generowanie ludzkiego języka na różne sposoby.

  NLP łączy w sobie zaawansowane techniki z zakresu uczenia maszynowego, zwłaszcza uczenia głębokiego, aby nauczyć komputery rozumienia niuansów języka ludzkiego, takich jak kontekst, ironia czy emocje. Dzięki temu technologia ta jest coraz bardziej zaawansowana i może być stosowana w coraz szerszym zakresie zastosowań.

  Na przykład, gdy korzystasz z asystenta głosowego, takiego jak Siri lub Google Assistant, to właśnie NLP umożliwia im zrozumienie twoich słów i odpowiedź w naturalny sposób. NLP jest również wykorzystywane w tłumaczeniach maszynowych, analizie sentymentu w mediach społecznościowych, automatycznych systemach odpowiedzi (chatbotach) i wielu innych aplikacjach.

  Jakie narzędzia korzystają z NLP?

  Istnieje wiele popularnych produktów i narzędzi, które wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego. To tylko niektóre przykłady. NLP znajduje zastosowanie w wielu innych obszarach, stale ewoluując i oferując coraz to nowe możliwości. Oto kilka przykładów.

  • Asystenci głosowi: Siri (Apple), Alexa (Amazon) czy Google Assistant. Używają NLP do zrozumienia poleceń głosowych i odpowiedzi na nie.
  • Tłumaczenie maszynowe: narzędzia takie jak Google Translate czy DeepL wykorzystują NLP do tłumaczenia tekstu między różnymi językami.
  • Chatboty: wiele firm korzysta z chatbotów do obsługi klienta, które dzięki NLP mogą rozumieć zapytania klientów i odpowiadać na nie. Przykłady to chatboty na stronach internetowych, w mediach społecznościowych czy w aplikacjach komunikacyjnych.
  • Systemy analizy sentymentu: narzędzia takie jak Brandwatch czy Hootsuite używają NLP do analizowania opinii i emocji wyrażanych w mediach społecznościowych.
  • Automatyczne podsumowywanie tekstu: narzędzia takie jak Quillbot czy Grammarly, które oprócz poprawiania gramatyki oferują funkcje podsumowywania długich tekstów.
  • Rozpoznawanie mowy: systemy takie jak Dragon Naturally Speaking pozwalają na przekształcanie mowy na tekst, co jest szczególnie przydatne w różnych zawodach, np. w medycynie czy prawie.
  • Oprogramowanie do analizy danych: narzędzia takie jak Tableau czy Power BI coraz częściej włączają możliwości NLP, aby umożliwić użytkownikom zadawanie pytań o dane w naturalnym języku.
  • Systemy rekomendacji: serwisy streamingowe jak Netflix czy Spotify wykorzystują NLP do analizy preferencji użytkowników i proponowania odpowiednich treści.

  Zaskakujące rozwiązania

  Przetwarzanie języka naturalnego pomaga aplikacji Livox stać się urządzeniem komunikacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Jej twórcą jest Carlos Pereira, ojciec, który opracował aplikację, aby pomóc swojej niemówiącej córce, cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce, w komunikacji. Teraz dostosowywalna aplikacja jest dostępna w 25 językach.

  Innym narzędziem umożliwionym przez przetwarzanie języka naturalnego jest SignAll, które przekształca język migowy na tekst. Może to pomóc osobom głuchym w komunikacji z tymi, którzy nie znają języka migowego.

  Technologia przetwarzania języka naturalnego jest nawet stosowana w obsłudze samolotów. Nie tylko może ona pomóc mechanikom w syntezowaniu informacji z ogromnych podręczników do obsługi samolotów, ale także w znajdowaniu znaczenia w opisach problemów zgłaszanych ustnie lub pisemnie przez pilotów i innych ludzi.

  Chociaż problem jest złożony, trwają nawet prace nad wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego do pomocniczych działań policyjnych w celu identyfikacji motywów przestępstw.

  Czytaj dalej:

  REKLAMA
  REKLAMA