Demo

  Programowanie sztucznej inteligencji opiera się na zastosowaniu algorytmów, które są zestawami instrukcji pozwalającymi komputerom rozwiązywać problemy. Istnieją różne rodzaje algorytmów, w tym proceduralne, funkcjonalne i analityczne. Proceduralne są najprostsze i składają się z konkretnych kroków do wykonania zadania. Funkcjonalne są bardziej złożone, opierają się na obliczeniach matematycznych do rozwiązywania problemów. Analityczne, najbardziej skomplikowane, używają równań algebraicznych.

  Sztuczna inteligencja – programowanie i jego języki

  AI można podzielić na dwie główne kategorie: oparte na regułach i oparte na wiedzy. AI oparte na regułach działają na podstawie zestawu z góry określonych reguł, które określają, jak reagować w określonych sytuacjach. Przykładem może być program komputerowy, który określa, czy litera została poprawnie wpisana przez użytkownika. Ten typ AI jest ograniczony w zrozumieniu złożonego języka i radzeniu sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.

  AI oparte na wiedzy są bardziej elastyczne i zdolne do rozpoznawania wzorców w danych, które nie są łatwo wykrywalne przez systemy oparte na regułach. Przykładem jest wyszukiwarka Google, która używa algorytmów uwzględniających setki czynników, takich jak rozmiar i lokalizacja danej strony internetowej, przy rankingu stron internetowych.

  Zastosowania AI obejmują różnorodne dziedziny, od celów wojskowych po marketing. Technologia ta może być używana do tworzenia naturalnie brzmiących dialogów lub odpowiedzi na pytania, a także do rekomendowania produktów lub usług. Niektóre firmy wykorzystują AI do automatyzacji zadań, takich jak obsługa klienta.

  Oto kilka języków programowania wykorzystywanych w sztucznej inteligencji:

  • Artificial Intelligence Markup Language (AIML): Dialekt XML używany w chatbotach typu A.L.I.C.E.
  • C#: Używany do tworzenia zaawansowanych modeli uczenia maszynowego za pomocą zestawu narzędzi Microsoft .NET, w tym ML.NET.
  • Lisp: Pierwszy język opracowany dla sztucznej inteligencji, zawierający funkcje wspierające rozwiązywanie ogólnych problemów.
  • Smalltalk: Wykorzystywany w symulacjach, sieciach neuronowych, uczeniu maszynowym i algorytmach genetycznych.
  • Prolog: Język deklaratywny, używany w symbolicznym rozumowaniu, bazach danych i parsowaniu języka.
  • Stanford Research Institute Problem Solver (STRIPS): Język do wyrażania instancji

  Chatboty, czyli programowanie sztucznej inteligencji do interakcji

  Programowanie chatbota AI rozpoczyna się od projektowania konwersacji, gdzie określa się, co chatbot ma robić i jakie pytania powinien być w stanie odpowiedzieć. Należy zastanowić się nad zawartością, jaką ma dostarczać, oraz nad możliwymi interakcjami z użytkownikami. Kolejnym krokiem jest mapowanie przepływu, czyli tworzenie mapy wszystkich możliwych ścieżek konwersacji. Ważne jest, aby uwzględnić różne odpowiedzi użytkowników i potencjalne punkty nakładania się różnych przepływów.

  Następnie przechodzi się do rozumienia i projektowania konwersacji z uwzględnieniem kontekstu (np. miejsca użytkownika, pory dnia), podmioty (obiekty tematów rozmowy) i intencji użytkownika (celu, jaki ma osiągnąć). Ważnym elementem jest również skryptowanie, czyli opracowanie osobowości i głosu chatbota. W tym etapie decyduje się o formalności języka, sposobie reagowania na błędy i ogólnym stylu komunikacji.

  Wybór platformy lub frameworku to kolejny ważny krok. Można używać platform do tworzenia chatbotów dla osób niebędących programistami lub wykorzystać frameworki programistyczne dla bardziej zaawansowanych projektów. Ostatnim etapem jest testowanie chatbota, aby upewnić się, że działa poprawnie i efektywnie odpowiada na zapytania użytkowników.

  Podsumowując, programowanie chatbota AI to proces, który wymaga starannego planowania, projektowania konwersacji, wyboru odpowiednich narzędzi i testowania, aby zapewnić skuteczną i płynną interakcję z użytkownikami.

  Czytaj dalej:

  REKLAMA
  REKLAMA