Demo

  ChatGPT-4 Turbo oraz wyspecjalizowana wersja GPT Turbo with Vision, która zawiera funkcje optycznego rozpoznawania znaków (OCR) to nowe narzędzia od OpenAI. Turbo zasadniczo ma możliwość analizowania obrazów i wydobywania zawartego w nich tekstu. Na przykład, jeśli podasz mu obraz menu, może rozszyfrować elementy menu wyświetlane na obrazie. Podobnie może przetworzyć obraz faktury i automatycznie wyodrębnić nazwę dostawcy i szczegóły przedmiotu.

  Funkcja „z wizją” będzie domyślną funkcją w ChatGPT i będzie dostępna dla programistów po wybraniu modelu „gpt-4-vision” w API OpenAI.

  Możliwości ChatGPT Turbo

  ChatGPT-4 Turbo to zaawansowana wersja modelu językowego GPT-4, opracowana przez OpenAI. Oferuje ona szereg ulepszeń i nowych funkcji w porównaniu do wcześniejszych modeli. Oto kilka kluczowych informacji na temat ChatGPT-4 Turbo.

  • Rozszerzone Możliwości: ChatGPT-4 Turbo reprezentuje znaczące ulepszenie w stosunku do poprzednich modeli. Posiada rozszerzone okno kontekstowe i dostęp do bardziej aktualnej bazy wiedzy, co zwiększa jego skuteczność w generowaniu odpowiedzi.
  • Zintegrowane Funkcje OCR: Wersja „z wizją” modelu GPT-4 Turbo zawiera możliwości rozpoznawania tekstu z obrazów (OCR), co pozwala na analizę obrazów i ekstrakcję z nich tekstu.
  • Zaktualizowana Baza Wiedzy: W przeciwieństwie do poprzednich modeli, które miały ograniczenie wiedzy do września 2021, GPT-4 Turbo ma bazę wiedzy rozszerzoną do kwietnia 2023, co czyni go bardziej aktualnym i wiarygodnym źródłem informacji.
  • Większe Okno Kontekstowe: GPT-4 Turbo oferuje maksymalną długość kontekstu wynoszącą 128 000 tokenów, co odpowiada około 240 stronom tekstu, znacznie przekraczając wcześniejsze modele.
  • Funkcja Wywoływania Funkcji: Ta funkcja umożliwia opis funkcji aplikacji lub zewnętrznych API, które mogą być wywoływane przez GPT-4 Turbo, co ułatwia integrację z aplikacjami.
  • Dostępność i Ceny: GPT-4 Turbo jest dostępny dla wszystkich płacących deweloperów. OpenAI obniżyło ceny tokenów wejściowych i wyjściowych, czyniąc model bardziej przystępnym cenowo dla deweloperów.
  • Limit Zapytań: Dostęp do modeli GPT przez API OpenAI jest ograniczony do maksymalnej liczby zapytań na miesiąc. Dla GPT-4 Turbo, w fazie podglądu, limity te wynoszą 20 zapytań na minutę i 100 zapytań na dzień.
  • Wersja Produkcyjna: Obecnie dostępna wersja GPT-4 Turbo jest w fazie podglądu i nie jest jeszcze zalecana do użytku produkcyjnego, ale wersja produkcyjna ma zostać udostępniona w niedalekiej przyszłości.

  Fot. OpenAI

  ChatGPT-4 Turbo stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie modeli językowych, oferując szybsze i bardziej precyzyjne generowanie tekstu, a także rozszerzone możliwości, takie jak przetwarzanie obrazów i wywoływanie funkcji.

  Czytaj dalej: