Narzędzie do parafrazowania zasilane AI, takie jak ChatGPT, działa na zasadzie przetwarzania i generowania języka naturalnego, wykorzystując zaawansowane modele uczenia maszynowego.

  Narzędzie do parafrazowania – jak działa?

  Na samym początku procesu, gdy użytkownik wprowadza tekst, który ma zostać sparafrazowany, narzędzie analizuje ten tekst, aby zrozumieć jego głębokie znaczenie oraz kontekst. To zrozumienie opiera się na zdolności modelu do rozpoznawania struktur gramatycznych, słownictwa i innych elementów językowych, które razem tworzą całość przekazu.

  Następnie, na podstawie tej analizy, narzędzie wykorzystuje swoje wewnętrzne algorytmy do generowania nowego tekstu, który oddaje sens oryginału, lecz jest przedstawiony innymi słowami. Proces ten obejmuje szereg operacji językowych, takich jak wykorzystanie synonimów, zmiana konstrukcji zdań czy nawet przearanżowanie informacji w taki sposób, aby zachować logikę i spójność przekazu, jednocześnie unikając bezpośredniego powtórzenia oryginalnego tekstu.

  AI jak zwykle pomoże

  AI dba o to, aby nowo wygenerowany tekst był nie tylko zgodny z semantycznym znaczeniem oryginału, ale również, aby był płynny, naturalny i gramatycznie poprawny. Dzięki temu użytkownik otrzymuje parafrazę, która jest zarówno wierna treści źródłowej, jak i wysokiej jakości pod względem językowym.

  W trakcie procesu parafrazowania, narzędzie może również korzystać z wewnętrznej wiedzy na temat kontekstu szerszego niż tylko analizowany fragment tekstu. Pozwala to na uniknięcie błędów związanych z niezrozumieniem żargonu specjalistycznego, odniesień kulturowych czy też innych subtelności, które mogą wpływać na znaczenie tekstu.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Warto jednak pamiętać, że skuteczność narzędzi AI w parafrazowaniu zależy od ich wytrenowania na dużych zbiorach danych tekstowych, co pozwala im lepiej rozumieć niuanse języka i różnorodność kontekstów, w których słowa i wyrażenia mogą być używane. Dzięki temu, narzędzia takie jak ChatGPT są w stanie oferować wysokiej jakości parafrazy, które mogą służyć zarówno do celów edukacyjnych, jak i profesjonalnych, pomagając w tworzeniu unikalnych treści czy ulepszaniu istniejących tekstów.

  Szybka parafraza, czyli które narzędzie do parafrazowania wybrać?

  Jako autorka mogę z pewnością polecić produkty OpenAI tj. GPT-3.5 oraz GPT-4. Oczywiście bardziej zaawansowane odpowiedzi otrzymamy z płatnego modelu, ale wersja darmowa też nieźle sobie radzi. Do prośby o parafrazę można dodać jeszcze prompt o zachowaniu eksperckiego tonu lub inne polecenia.

  GPT-3.5 i GPT-4 dzięki dużym zbiorom danych, na których zostały wytrenowane oraz zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego, są w stanie generować teksty o wysokiej jakości, które są zrozumiałe i płynne. Modele te mogą być bardzo pomocne w parafrazowaniu tekstu, ponieważ są zdolne do rozumienia kontekstu oraz różnych niuansów językowych. Potrafią zmienić strukturę zdania, zachowując jednocześnie jego pierwotne znaczenie, co jest kluczowe przy parafrazowaniu. Ponadto mogą dostosować styl tekstu do konkretnych wymagań, na przykład czyniąc go bardziej formalnym lub nieformalnym.

  Jednak warto pamiętać, że choć GPT-3.5 i GPT-4 są potężnymi narzędziami, ich efektywność może być zmienna w zależności od specyfiki zadania i jakości wejściowego tekstu. W niektórych przypadkach mogą nie dostrzec subtelnego kontekstu lub zinterpretować intencje autora w niewłaściwy sposób. Dlatego zaleca się, aby wyniki generowane przez te modele były zawsze weryfikowane przez ludzi.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Podsumowując, GPT-3.5 i GPT-4 to dobre narzędzia do parafrazowania tekstu, oferujące dużą elastyczność i zdolność do generowania tekstu o wysokiej jakości. Mimo to, zawsze warto mieć na uwadze potrzebę weryfikacji i potencjalnej korekty wyników.

  Gemini również nieźle sobie radzi

  Chatbot od Google dokonuje parafrazy na życzenie użytkownika, ale docelowo w nieco innej formie. Oczywiście odpowiednie prompty mogą nakierować narzędzie na właściwy trop, niemniej jednak odpowiedzi Gemini mają inny charakter. Sam bot dostarcza odpowiedzi o możliwościach parafrazy i konkretnych promptów. Jego odpowiedź na pytanie: opisz funkcję parafrazowania w Gemini, znajduje się poniżej.

  Przykład:

  Oryginalny tekst

  Sztuczna inteligencja stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, znajdując zastosowanie w wielu sektorach, takich jak medycyna, handel, finanse, transport czy rozrywka.

  Parafraza (poziom niski, styl neutralny, długość podobna)

  Obecnie sztuczna inteligencja jest wszechobecna w naszym życiu, wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, handel, finanse, transport i rozrywka.

  Parafraza (poziom wysoki, styl formalny, długość krótsza)

  Rozwój sztucznej inteligencji doprowadził do jej szerokiego zastosowania w wielu sektorach gospodarki, w tym w medycynie, handlu, finansach, transporcie i rozrywce.

  Funkcja parafrazowania w Gemini jest niezwykle przydatna w wielu sytuacjach.

  1. Pisanie tekstów. Pozwala na urozmaicenie języka i uniknięcie powtórzeń.
  2. Tłumaczenie. Ułatwia tłumaczenie tekstów na inne języki, zachowując ich sens i znaczenie.
  3. Podsumowywanie. Pozwala na szybkie i efektywne skrócenie tekstu bez utraty kluczowych informacji.
  4. Nauka. Ułatwia zrozumienie złożonych tekstów naukowych i edukacyjnych.

  Funkcja parafrazowania w Gemini jest stale rozwijana i udoskonalana. Z czasem będzie ona jeszcze bardziej wszechstronna i intuicyjna, oferując jeszcze więcej możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników.

  Czytaj dalej: