Demo

  Kiedy sztuczna inteligencja coraz bardziej przenika do świata pracy, istotne staje się zrozumienie, jak mądrze i efektywnie z niej korzystać.

  W poniższym artykule omówimy, jak bezpiecznie implementować narzędzia AI w codziennej pracy, jakie jest podejście firm do korzystania ze sztucznej inteligencji oraz przytoczymy przykłady narzędzi, które mogą znacząco podnieść produktywność.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Zasady efektywnego wykorzystania AI w pracy

  1. Rozumienie i akceptacja ograniczeń
  • Świadomość możliwości AI. Użytkownicy powinni rozumieć, że AI jest narzędziem wspierającym, które może zautomatyzować rutynowe zadania takie jak pisanie wstępnych wersji e-maili czy tworzenie prezentacji, ale ma swoje ograniczenia w zakresie zrozumienia kontekstu czy emocji.
  • Stosowanie sztucznej inteligencji do odpowiednich zadań. Pracownicy powinni używać AI w sposób celowy, do zadań, które są dobrze zdefiniowane i nie wymagają głębokiej analizy ludzkiej, takich jak przetwarzanie danych lub generowanie standardowych dokumentów.
  1. Zabezpieczenie danych i przestrzeganie polityki firmy
  • Ochrona danych. Niezbędne jest zabezpieczenie wszystkich danych firmowych przed nieautoryzowanym dostępem, szczególnie przy korzystaniu z narzędzi AI, które mogą przetwarzać duże ilości informacji.
  • Przestrzeganie polityki firmy. Pracownicy powinni znać i przestrzegać wewnętrzne zasady i regulacji dotyczących korzystania z AI, w tym procedur związanych z wprowadzaniem danych do systemów AI.
  1. Weryfikacja wyników pracy sztucznej inteligencji
  • Sprawdzanie i kontrola. Wszystkie dane i wyniki generowane przez AI powinny być systematycznie sprawdzane pod kątem dokładności i zgodności z rzeczywistymi celami pracy.
  • Odpowiedzialność za błędy. Pracownicy muszą być świadomi, że ostateczna odpowiedzialność za wszelkie decyzje oparte na danych generowanych przez AI spoczywa na nich, co oznacza konieczność dokładnej weryfikacji tych informacji.

  Perspektywa firm na wykorzystanie AI

  Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z wykorzystania AI i zachęca pracowników do nauki i używania nowych narzędzi. Największe korzyści odnotowują branże takie jak sprzedaż i marketing, obsługa klienta, inżynieria oprogramowania i rozwój produktów. Firmy takie jak McKinsey podkreślają, że pracownicy powinni rozważyć, jak AI może zmienić ich osobistą efektywność pracy. Z drugiej strony, niektóre firmy wprowadziły ograniczenia w używaniu AI, np. ze względu na możliwość generowania przez AI nieprawdziwych informacji prawnych, co może prowadzić do sankcji prawnych.

  Przykładowe narzędzia użyteczne w pracy

  • Maile i wiadomości. Narzędzia takie jak Microsoft Copilot lub Google Gemini pomagają w zarządzaniu e-mailami, automatyzując pisanie odpowiedzi i podsumowywanie długich wątków korespondencji. Grammarly może zwiększyć profesjonalizm pisanych tekstów, poprzez automatyczną korektę gramatyki, ortografii i stylu. Dodatkowo jego funkcje personalizacji i sugerowania treści usprawniają tworzenie tekstów zgodnie z preferowanymi ustawieniami językowymi użytkownika, co oszczędza czas i poprawia produktywność.
  • Tworzenie prezentacji. Microsoft Copilot dla Office 365 umożliwia konwersję notatek na profesjonalnie wyglądające prezentacje PowerPoint, a Google Gemini pozwala na tworzenie unikatowych tła i grafik w aplikacji Google Slides.
  • Wsparcie podczas spotkań. Otter.ai i narzędzie OtterPilot może uczestniczyć w spotkaniach online, robiąc notatki, które później mogą być podsumowane. To szczególnie przydatne, gdy nie możemy osobiście uczestniczyć w spotkaniach.
  • Podsumowywanie dokumentów i wideo. Copilot w przeglądarce Microsoft Edge mogą szybko podsumować dokumenty i filmy, co oszczędza czas potrzebny na ich przeglądanie.

  Bezpieczeństwo i etyka pracy

  Chociaż AI może znacznie zwiększyć produktywność, jej używanie musi być równoważone z rozważaniami etycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na poufność informacji, dokładność oraz unikanie stronniczości. Należy również unikać nadmiernego polegania na AI w procesach decyzyjnych, które wymagają ludzkiego osądu.

  Sztuczna inteligencja może przynieść znaczące korzyści w miejscu pracy, jeśli jest używana mądrze i odpowiedzialnie. Świadome korzystanie z narzędzi AI, zgodnie z najlepszymi praktykami i etyką, może nie tylko zwiększyć indywidualną produktywność, ale także przyczynić się do rozwoju całych organizacji. Pracownicy powinni być na bieżąco z najnowszymi trendami i zasadami korzystania z AI, aby maksymalizować jej potencjał przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

  Czytaj dalej: