Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, a sztuczna inteligencja staje się integralną częścią naszego życia. W kontekście tych zmian, głos Papieża Franciszka nabiera szczególnego znaczenia, podkreślając moralne i etyczne implikacje związane z AI. Papież, przemawiając na międzynarodowej konwencji „Generative Artificial Intelligence and Technocratic Paradigm” organizowanej przez Fundację Centesimus Annus Pro Pontifice, zwrócił uwagę na konieczność, aby AI służyła ludzkości, a jej ryzyka były skutecznie kontrolowane.

  AI jako narzędzie w służbie człowieka

  Papież Franciszek, podczas spotkania z uczestnikami konwencji, wyraził wdzięczność za ich zaangażowanie w badanie, jak AI może promować godność ludzką i służyć potrzebującym. Podkreślił, że sztuczna inteligencja powinna pozostać narzędziem w rękach człowieka, a nie działać autonomicznie. Papież ostrzegł przed kulturą „wyrzucania”, która mogłaby zostać wzmocniona przez AI, przyczyniając się do nierówności i podejmowania decyzji poza jej kompetencjami.

  Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

  Etyczne zastosowanie AI

  Franciszek zachęcał do dalszego badania prawdziwego celu AI – Czy służy ona zaspokojeniu potrzeb ludzkości, poprawie dobrobytu i integralnemu rozwojowi ludzi? – pytał. Podkreślił, że przyszłość ludzkości zależy od innowacji technologicznych, a my nie możemy przegapić okazji do myślenia i działania w nowy sposób, z umysłem, sercem i rękami, aby skierować innowacje na ścieżkę, która respektuje prymat godności ludzkiej.

  Wyzwania i propozycje papieża

  Podczas audiencji dla przedstawicieli Fundacji Centesimus Annus, Papież zakończył swoje przemówienie prowokacyjnym pytaniem: „Czy jesteśmy pewni, że chcemy nadal nazywać inteligencją coś, co inteligencją nie jest?” Zasugerował, że niewłaściwe użycie tego ważnego, ludzkiego słowa może oznaczać poddanie się władzy technokratycznej.

  Papież Franciszek przypomniał, że przyszłość gospodarki, cywilizacji i samej ludzkości rozegra się na polu innowacji technologicznych. Podkreślił, że priorytetem powinno być skupienie innowacji na prymacie godności ludzkiej oraz promowanie rozwoju, dobrobytu i pokojowej koegzystencji. Wezwał do ograniczenia monopolistycznej władzy nielicznych i umożliwienia rozwoju, który przyniesie korzyści całej ludzkości.

  Rola Kościoła w kształtowaniu debaty o AI

  Kościół katolicki, na czele z Papieżem Franciszkiem, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu globalnej debaty na temat etycznego wykorzystania technologii. Papież regularnie angażuje się w dialog z naukowcami, ekspertami i liderami politycznymi, aby zapewnić, że rozwój technologii, w tym AI, jest prowadzony w sposób, który respektuje godność ludzką i promuje sprawiedliwość społeczną.

  Papież Franciszek, poprzez swoje wystąpienia i inicjatywy, przypomina, że AI jest narzędziem, które musi być używane z odpowiedzialnością i troską o dobro wspólne. Jego przesłanie podkreśla, że technologia powinna służyć człowiekowi, a nie go dominować. W obliczu dynamicznych zmian technologicznych, głos Papieża jest ważnym przypomnieniem o konieczności zachowania ludzkich wartości i godności w sercu wszelkich innowacji.

  Czytaj dalej:

  REKLAMA
  REKLAMA