Autor: Paweł Borys

Materiał komercyjny we współpracy z: Polski Fundusz Rozwoju S.A. Dynamiczny rozwój technologii AI i robotyzacji powoduje, że gospodarka przechodzi obecnie kolejną rewolucję technologiczną. Ma ona być może największy w historii potencjał skoku produktywności szacowany na 40% w ciągu kolejnych dwóch dekad. AI nie jest nową technologią, ale stała kilka dekad przed barierą zdolności obliczeniowych. Paweł Borys, Prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju Rozwój chmury obliczeniowej spowodował w ostatniej dekadzie punkt zwrotny, związany także w postępem w zakresie Generative AI. Już obecnie ta technologia przekracza średnie zdolności człowieka w zakresie czytania, tłumaczenia, rozpoznawania obrazów, itp. Szacuje się, że za 20 lat Transformative…

Read More