Materiał komercyjny we współpracy z: Polski Fundusz Rozwoju S.A.

  Dynamiczny rozwój technologii AI i robotyzacji powoduje, że gospodarka przechodzi obecnie kolejną rewolucję technologiczną. Ma ona być może największy w historii potencjał skoku produktywności szacowany na 40% w ciągu kolejnych dwóch dekad. AI nie jest nową technologią, ale stała kilka dekad przed barierą zdolności obliczeniowych.

  Paweł Borys, Prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

  Rozwój chmury obliczeniowej spowodował w ostatniej dekadzie punkt zwrotny, związany także w postępem w zakresie Generative AI. Już obecnie ta technologia przekracza średnie zdolności człowieka w zakresie czytania, tłumaczenia, rozpoznawania obrazów, itp. Szacuje się, że za 20 lat Transformative AI poradzi sobie z emocjami i osiągnie możliwości ludzkiego umysłu. Taka obecnie futurystyczna wizja może rzeczywiście stać się rzeczywistością. Bezpowrotnie zmieni to otoczenie gospodarcze i życie społeczne. Dlatego już dzisiaj biznes musi budować kompetencje pozwalające wykorzystać szanse, które tworzą te technologie.

  Jako PFR stworzyliśmy w ostatnich latach kilkadziesiąt programów wspierających rozwój AI. Zainwestowaliśmy w ponad 50 funduszy PE/VC, a wartość rynku VC wzrosła dziesięciokrotnie.

  Oczywiście ten skok technologiczny przynosi też wiele pytań związanych ze skutkami społecznymi, etyką czy bezpieczeństwem. AI zaczyna być szeroko wykorzystywane w złych celach, takich jak polityka tożsamości (identity politics), upowszechnianie „deep fake”, czy trwającą światową wojną hybrydową. Regulatorzy w USA i Europie zapewne w obawie przed negatywnymi konsekwencjami będą chcieli stworzyć sztywne ramy rozwoju tych technologii, co nie będzie trudne. USA i Chiny ogłosiły współpracę w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z wykorzystania AI. Będzie to zatem także dekada wyzwań regulacyjnych dla AI czy robotyki.

  Rewolucja związana z AI jest dla Polski olbrzymią szansą rozwojową. Mamy wiele, aby wziąć w niej aktywny udział: talenty technologiczne na rynku pracy, czy rozwijający się ekosystem innowacji. Jako PFR stworzyliśmy w ostatnich latach kilkadziesiąt programów wspierających jego rozwój. Zainwestowaliśmy w ponad 50 funduszy PE/VC, a wartość rynku VC wzrosła dziesięciokrotnie. Zachęcam do zapoznania się z niniejszym raportem, który udowadnia, że mamy wiele firm aktywnie rozwijających najnowsze technologie. Są to podmioty wdrażające AI w procesach operacyjnych lub sprzedażowych oraz firmy technologiczne, tworzące rozwiązania oparte o AI. To lista polskich liderów tego sektora. Życzę wszystkim tym firmom powodzenia i dynamicznego rozwoju!

  Materiał komercyjny we współpracy z: Polski Fundusz Rozwoju S.A.