Pierwsze wydanie ChatGPT zostało opracowane i udostępnione przez OpenAI, będąc częścią ich ciągłych badań nad sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. ChatGPT, oparty na architekturze GPT (Generative Pre-trained Transformer), zrewolucjonizował sposób, w jaki maszyny mogą generować tekst, odpowiadając na pytania, prowadząc konwersacje i wykonując różnorodne zadania tekstowe.

  Model ten został wytrenowany na ogromnym zbiorze danych tekstowych, co pozwoliło mu na naukę rozumienia i generowania języka naturalnego w sposób, który wydaje się być zaskakująco płynny i ludzki. Dzięki temu, ChatGPT może angażować się w złożone dialogi, odpowiadać na pytania, a nawet tworzyć treści, takie jak artykuły, opowiadania czy wiersze.

  Pierwsze wydanie ChatGPT poprzedziły lata badań i testów

  Historia ChatGPT rozpoczyna się od wczesnych badań nad modelami generatywnymi, które OpenAI publikowało już w 2016 roku, a kulminacja akcji przypada na opublikowanie dostępu ChatGPT w 2022 roku.

  • 16 czerwca 2016 – OpenAI opublikowało badania nad modelami generatywnymi, które były trenowane przez zbieranie ogromnej ilości danych w określonym obszarze, takim jak obrazy, zdania lub dźwięki, a następnie uczenie modelu generowania podobnych danych.
  • 19 września 2019 – wydano badania dotyczące dostosowywania modelu językowego GPT-2 z uwzględnieniem preferencji i opinii ludzkich, co było krokiem w kierunku tworzenia bardziej zaawansowanych i dostosowanych modeli.
  • 27 stycznia 2022 – OpenAI udostępniło publikacje o InstructGPT, które są rodzajem ChatGPT, pokazując poprawę w zdolności do wykonywania instrukcji, zmniejszenie fabrykacji faktów i zmniejszenie toksycznych odpowiedzi.
  • 30 listopada 2022 – firma wprowadziła ChatGPT, korzystając z GPT-3.5 jako części bezpłatnej wersji badawczej. Był to przełomowy moment, który zainaugurował nową erę w interakcjach człowiek-komputer, oferując użytkownikom możliwość prowadzenia zaawansowanych dialogów z AI.

  Dalsza część pod materiałem wideo:

  Od momentu wprowadzenia, ChatGPT szybko zyskał popularność, stając się jednym z najbardziej znaczących osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji. Rozwój ChatGPT nie wykazał znaczących oznak spowolnienia, zarówno pod względem wprowadzania nowych funkcji, jak i utrzymania zainteresowania użytkowników na całym świecie.

  Te wczesne etapy rozwoju ChatGPT podkreślają znaczenie badań nad modelami generatywnymi i dostosowywaniem ich do potrzeb użytkowników, co pozwoliło na stworzenie bardziej zaawansowanego i elastycznego narzędzia do generowania języka naturalnego.

  Model, który wyznaczył kurs przyszłości

  Pierwszy model GPT, znany jako GPT-1, został wprowadzony w czerwcu 2018 roku. Był to przełomowy moment w rozwoju technologii sztucznej inteligencji, ponieważ GPT-1 ustanowił podstawową architekturę dla późniejszych modeli ChatGPT, które znamy dzisiaj. Model ten składał się z 117 milionów parametrów i zademonstrował moc uczenia nienadzorowanego w zadaniach zrozumienia języka, używając książek jako danych treningowych do przewidywania następnego słowa w zdaniu.

  GPT-1 jako pierwsze wydanie zmierzał w kierunku tworzenia modeli językowych, które mogą generować spójny i zrozumiały tekst, otwierając nowe możliwości dla interakcji człowieka z maszyną. Choć był to dopiero początek, GPT-1 już wtedy pokazał, jak maszyny mogą „uczyć się” złożoności ludzkiego języka i interakcji, co było znaczącym krokiem naprzód w dziedzinie AI.

  Publikacja GPT-1 przez OpenAI była motywowana chęcią przyspieszenia postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz promowania rozwoju technologii, która może przynieść korzyści ludzkości. OpenAI, założone w grudniu 2015 roku przez grupę wybitnych przedsiębiorców i badaczy, od początku stawiało na otwartość i współpracę w badaniach nad AI, co miało na celu zapewnienie, że postępy w tej dziedzinie będą rozwijały się w sposób bezpieczny i korzystny dla wszystkich.

  Wprowadzenie modelu było zatem nie tylko technicznym osiągnięciem, ale również ważnym krokiem w kierunku realizacji wizji OpenAI dotyczącej przyszłości sztucznej inteligencji. Od tego czasu, każda kolejna wersja GPT budowała na fundamencie ustanowionym przez GPT-1, przynosząc znaczące ulepszenia w generowaniu tekstu, zrozumieniu języka naturalnego i zdolnościach interaktywnych, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia ChatGPT, jakiego znamy dzisiaj.

  REKLAMA
  REKLAMA

  Kolejne kamienie milowe OpenAI

  Po publikacji pierwszego wydania ChatGPT tj. GPT-1 w czerwcu 2018 roku, OpenAI kontynuowało rozwój swoich modeli generatywnych, wprowadzając kolejne, bardziej zaawansowane wersje.

  GPT-2 (luty 2019): Znacząco ulepszony model z 1,5 miliarda parametrów, który wykazał dramatyczną poprawę w generowaniu spójnego tekstu obejmującego wiele akapitów. Z powodu potencjalnego ryzyka nadużyć, GPT-2 nie został początkowo udostępniony publicznie. Ostatecznie, po etapowym wdrożeniu mającym na celu zbadanie i złagodzenie potencjalnych ryzyk, model został udostępniony w listopadzie 2019.

  GPT-3 (czerwiec 2020): Ogromny skok naprzód z modelem trenowanym na 175 miliardach parametrów. Jego zaawansowane możliwości generowania tekstu znalazły zastosowanie w różnych aplikacjach, od pisania e-maili i artykułów po tworzenie poezji i generowanie kodu programistycznego. Model ten wykazał również zdolność do odpowiadania na pytania faktyczne i tłumaczenia między językami.

  GPT-4: Najnowsza iteracja kontynuuje trend eksponencjalnej poprawy, wprowadzając takie zmiany jak lepsze dopasowanie modelu do intencji użytkownika, mniejsze prawdopodobieństwo generowania treści obraźliwych lub niebezpiecznych, zwiększoną dokładność faktualną, lepszą sterowalność – zdolność do zmiany zachowania zgodnie z prośbami użytkownika, oraz łączność z internetem – najnowsza funkcja obejmuje możliwość wyszukiwania w internecie w czasie rzeczywistym.

  Czytaj dalej: